Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Y picnic Fictoraidd gwych

Beth am roi cynnig ar rai seigiau Fictoraidd?

Mae Llety'r Barnwr wedi rhoi cynnig ar bob rysáit yn yr adran yma, ac rydyn ni wedi'u dewis naill ai oherwydd eu bod yn rhwydd i'w gwneud, neu maen nhw'n addas ar gyfer plant. Mae'r rhan fwyaf o'r ryseitiau wedi'u tynnu'n syth o lyfrau coginio Fictoraidd, er ein bod wedi symleiddio rhai ohonyn nhw i'w gwneud yn haws i'w deall a'u gwneud. Fe allech chi hyd yn oed cael picnic Fictoraidd gyda bwyd a gemau addas.

Mae'r rhestr ganlynol yn rhestr y gwnaeth Mrs Beeton ei hargymell ar gyfer picnic yn ei llyfr Book of Household Management ym 1861. Nid ydyn ni'n argymell eich bod chi'n ceisio cael picnic tebyg i'w phicnic hi, ond rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n cael y seigiau rydyn ni'n eu hawgrymu yn ddiddorol ac yn flasus.

Bwydlen Picnic ar gyfer 40 o Bobl

Darn o gig eidion wedi'i rostio a'i oeri, darn o gig eidion wedi'i ferwi a'i oeri, 2 asen cig oen, 2 ysgwydd cig oen, 4 ffowlyn wedi'u rhostio, 2 hwyaden wedi'u rhostio, 1 ham, 1 tafod, 2 bastai cig llo a ham, 2 bastai golomennod, 6 chimwch canolig, 1 darn o ben llo â bresych llyfnddail, 18 letysen, 6 basged o salad, 6 chiwcymbr.

Ffrwythau wedi'u stiwio, gyda digon o siwgr, wedi'u rhoi mewn poteli gwydr wedi'u corcio'n dda; 3 neu 4 dwsin o fisgedi crwst plaen i'w bwyta gyda'r ffrwythau wedi'u stiwio, 2 ddwsin o bastenni ffrwythau, 4 dwsin o gacennau caws, 2 bwdin cabinet oer mewn mowldiau, 2 blomonj mewn mowldiau, ychydig o byffiau jam, 1 pwdin plwm oer mawr (mae'n rhaid i hwn fod yn dda), ychydig o fasgedi o ffrwythau ffres, 3 dwsin o fisgedi plaen, darn o gaws, 6 phwys o fenyn (mae hyn, wrth gwrs, yn cynnwys y menyn i de), 4 torth bedwar pwys o fara cartref, 3 dwsin o roliau, 6 thorth o fara tun (i de), 2 gacen gyrens blaen, 2 gacen driphwys, 2 deisen felen, tun o fisgedi cymysg, ½ pwys o de. Nid yw coffi yn addas ar gyfer picnic, gan ei fod yn anodd i'w wneud.

Pethau mae'n rhaid eu cofio mewn picnic

Brigyn o ruddygl poeth, potel o saws mint wedi'i chorcio'n dda, potel o ddresin salad, potel o finegr, mwstard wedi'i wneud, pupur, halen, olew da, a siwgr rhydd. Os bydd modd, ewch ag ychydig o rew. Prin y mae angen dweud na ddylech chi anghofio platiau, tymbleri, gwydrau gwin, cyllyll, ffyrc, a llwyau; felly hefyd cwpanau te a soseri, 3 neu 4 tebot, ychydig o siwgr lwmp, a llaeth os nad oes modd cael yr un olaf yma yn y gymdogaeth. Ewch â thri thynnwr corcyn i'ch canlyn.

I yfed - 3 dwsin o boteli chwart o gwrw, wedi'u pacio mewn basgedi; diod sinsir, dŵr soda, a lemonêd, 2 ddwsin o boteli o bob un; 6 photel o sieri; nifer, fel y gwelwch orau, o boteli o glared a siampên, ac unrhyw win ysgafn arall y gallai pobl fod am ei ddewis, a 2 botel o frandi. Fel arfer mae modd cael dŵr yn y gymdogaeth; felly ofer fyddai mynd â dŵr i'ch canlyn.
Mrs Beeton

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowStage strangeness

    The Victorian actress Sarah Bernhardt used to sleep in a coffin because she said it helped her to understand the tragic roles she had to play.

     

Historical Handy Hints

Recipes