Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Theatrau tegan

Byddai plant oes Fictoria yn mwynhau gwibdeithiau i weld pantomeimiau. Bydden nhw'n ail-greu'r cyffro gartref, trwy ddefnyddio theatrau tegan pen bwrdd i berfformio dramâu i'w ffrindiau a'u teuluoedd. Gallen nhw wneud y theatrau tegan allan o gerdyn, er y gallai teuluoedd mwy cyfoethog gael llwyfan arbennig wedi'i wneud o bren iddyn nhw, â phopeth o theatr go iawn wedi'i greu yn fychan - hyd yn oed goleuadau bychain (braidd yn beryglus!). Unwaith roedd eich theatr gennych, roedd yn bosib prynu llyfrau o straeon, dalennau o gymeriadau a darnau i'r llwyfan. Deuai'r dalennau papur yma wedi'u lliwio yn barod, neu os oeddech chi am gael rhai rhatach, gallech chi eu lliwio eich hunan. Yna, roedd yn rhaid torri'r cymeriadau allan a'u gludo ar gerdyn, ac yna'u gosod ar ffyn neu wifrau i'w symud o gwmpas y llwyfan. Fe welwch chi daflen o gymeriadau a chefnlen yma. Byddai'n bosib defnyddio'r gefnlen ar gyfer sawl drama wahanol.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Gallwch argraffu'r dalennau, eu chwyddo a'u defnyddio ar gyfer lliwio a thorri allan. Defnyddiwch y cymeriadau i ddyfeisio stori. Pam mae enwau pedair drama ar y gefnlen? Pam na wnewch chi ddyfeisio'ch stori eich hun, neu ddewis eich hoff chwedl bantomeim a lluniadu eich cymeriadau a chefnlenni i gyd-fynd â'ch stori?

toy theatre characters

toy theatre scene

News

Strange But True

  • list arrowWhat did Victoria do first

    after her coronation in 1837?  Have a parliamentary meeting?  Have tea with all the royal dignitaries?  No - she gave her dog, Dash, a bath.

     

Historical Handy Hints

Recipes