Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Teganau Oes Fictoria Adnoddau ar gyfer Athr

Mae teganau yn ffordd wych o ddysgu am y Fictoriaid. Gallwch ddarganfod beth fyddai plant yn hoffi ei wneud, sut olwg oedd arnyn nhw a sut roedden nhw'n defnyddio'u teganau i ddysgu am y byd o'u cwmpas. Rydym wedi gosod detholiad o deganau o gasgliad Llety'r Barnwr yma, ynghyd â nodiadau i'ch helpu i ddysgu amdanyn nhw, ac awgrymiadau o gwestiynau amdanyn nhw yr hoffech chi o bosib eu defnyddio yn eich ystafell ddosbarth.

Cliciwch yma i lawrlwytho pecyn adnoddau pdf

Dim darllenydd pdf? Cliciwch yma

Dyma rai cysylltau efallai yr hoffech chi roi cynnig arnyn nhw os ydych chi am ddarganfod mwy am deganau Oes Fictoria.

 

Museum of Childhood, London

BBC Primary History - toys and games

Pollocks Toyshop, covent Garden

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowWhat did Victoria do first

    after her coronation in 1837?  Have a parliamentary meeting?  Have tea with all the royal dignitaries?  No - she gave her dog, Dash, a bath.

     

Historical Handy Hints

Recipes