Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Pynciau

Yn yr adran yma, fe welwch rai tudalennau o lyfrau nodiadau oedd yn eiddo i blant o Lanandras. Fe welwch chi adroddiad ysgol hefyd.

1. Adroddiad Ysgol: Er mai ar y 3 phrif bwnc, sef darllen, ysgrifennu a rhifyddeg fyddai gwersi'n canolbwyntio, byddai daearyddiaeth, hanes a phynciau eraill yn cael eu haddysgu hefyd, gan ddibynnu ar ddiddordeb yr athro ym mhob pwnc.

school report

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y rhestr o bynciau. Oes pynciau yma sydd gennym ni yn yr ysgol heddiw? Rhai na chlywoch chi erioed amdanyn nhw? Rhai y byddech chi'n hoffi eu dysgu? Beth oedd safle Winnie Newell yn ei dosbarth? Am ba bwnc gafodd hi'r mwyaf o bwyntiau? Ym mha bwnc oedd hi uchaf yn ei dosbarth? Nawr, edrychwch ar y darluniau o'u gwaith...

2. Daearyddiaeth: Dyma dudalennau o lyfr nodiadau daearyddiaeth Winnie. Mae un map o'r ardal lle roedd hi'n byw ac mae'r llall yn dangos Cymru a Lloegr, a'r hyn roedd gwahanol ardaloedd yn adnabyddus amdano.

radnorshire

 

what  from where

 

3. Hanes: Dyma siart sy'n dangos pob brenin a phob brenhines Lloegr, pa bryd oedden nhw'n teyrnasu ac o ba deulu y daethon nhw. Byddai disgwyl i blant Oes Fictoria ddysgu hyn. Mae'n dod o Outlines of English History gan Henry Ince a James Gilbert, 1859.

kings & queens

4. Celf: Yn aml, byddai'n rhaid i blant gopïo paentiadau enwog - fel arfer tirluniau, yn eu gwersi celf. John Newell wnaeth luniadu hwn, ym 1873.

goat drawing

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Dewch o hyd i ddarlun rydych chi'n ei hoffi a rhowch gynnig ar ei gopïo.

5. Ysgrifennu: Byddai llawer o amser yn cael ei dreulio ar sicrhau bod llawysgrifen disgyblion yn dda. Byddai llyfrau copi yn rhoi brawddegau fyddai'n rhaid i'r plant eu hatgynhyrchu ar y llinellau islaw. Gallwch weld un ymarfer cyfan yma, ynghyd ag un na chafodd ei gwblhau. Ni allai rhai ysgolion fforddio'r llyfrau yma a'r inc; byddai'r geiriau'n cael eu hysgrifennu ar y bwrdd du a'u copïo ar lechi.

copy book

copy page

copy pageYn yr ystafell ddosbarth:  

Ceisiwch gopïo brawddeg bedair gwaith (gallech ddefnyddio ffontiau ar y cyfrifiadur i greu eich tudalen llyfr copi eich hun, hyd yn oed).

6. Coginio a Sgiliau'r Cartref: Byddai merched yn cael eu dysgu i wnïo, gwau, coginio a gwneud sgiliau'r cartref. Dyma dudalennau o nodiadau Winnie Newell ar gyfer coginio a golchi dillad.

recipe page

laundry page

 

 

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Gwnewch y melysion i'ch dosbarth gael eu blasu. Golchwch bâr o sanau yn yr un dull. Beth ydy ystyr '1st and 2nd water'?

7. Gwnïo: Byddai merched yn dysgu sut i wneud ffrogiau, trwsio dillad, brodio a chreu gwrthrychau fyddai'n ddefnyddiol yn y cartref. Bydden nhw'n ymarfer eu sgiliau trwy wneud sampleri - lluniau wedi'u brodio oedd yn aml yn cynnwys yr wyddor, testun crefyddol a blodau. Gwnaeth Martha Palfrey y sampler yma ym 1865. Roedd hi'n 13 oed. Mae hwn nawr yng nghasgliad Amgueddfa Powysland, Y Trallwng.

sampler

 

dog
CI

bird
ADERYN

123
123

teapot
TEBOT

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Dyluniwch batrwm ar bapur ar gyfer eich sampler eich hun. Rhowch gynnig ar bwytho - dewiswch liain lle gallwch chi weld y tyllau rhwng yr edafedd yn hawdd (gallwch gael defnydd pwytho croes o siopau hobi). Gwnewch eich dyluniad eich hun neu dilynwch y patrymau isod ar gyfer darluniau syml i'w gwneud trwy ddefnyddio edafedd brodio a phwyth croes (X).

News

Strange But True

  • list arrowWhat did Victoria do first

    after her coronation in 1837?  Have a parliamentary meeting?  Have tea with all the royal dignitaries?  No - she gave her dog, Dash, a bath.

     

Historical Handy Hints

Recipes