Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Pwy yw pwy un Llanandras 1868?

Swyddfa'r Post
Henry Martin Jones, Postfeistr - mae llythyrau'n cyrraedd o bobman (o Lanllieni) am wyth o'r gloch y bore, ac yn cael eu hanfon am chwarter i chwech y nos.

Academïau ac Ysgolion
Mary Edwards, Nortyn (dyddiol)
Ysgol Rad Elusen Waddoledig - David Rowland, Meistr
Ysgol Ramadeg Rad Stryd yr Eglwys - Y Parch C. Blackburn, Meistr
Ysgol Waddoledig Greenfield, Stryd yr Eglwys - Sarah Lloyd, Meistres
Miss Elizabeth Hayes, Stryd Lydan (preswyl)
Letitia Weatherstone, Westwall (dyddiol)

Pobyddion, Masnachwyr Blawd a Theisenwyr
William Havard, Stryd Fawr
Morgan a Johnson, Stryd Henffordd
Samuel Morris, Stryd Henffordd
James Rogers, Stryd Fawr
James Steadman, Stryd Fawr
Sarah Williams, Stryd Lydan

Bancwyr
Parsons a'r Cwmni (Banc Sir Faesyfed), Stryd Henffordd
Hoares a'r Cwmni - Thomas Stanton, Rheolwr

Gofaint
Richard Jones, ger Llanddewi yn Hwytyn
John Morris, Nortyn
Samual Moss, Stryd Harper
William Prees, Kinsham
John Stubbs, Stryd Fawr
Ann Williams, Mynachdy
John Worthing, Greenend

Cryddion
John Ball, Stryd Fawr
Sidney Bowkett (masnachwr), Stryd Fawr
Edward Cowdell, Stryd Fawr
George Price, Stryd Dewi Sant
William Reynolds, Stryd Lydan
John Simpson, Stryd Henffordd

Cigyddion
William Meyrick, Stryd Fawr
Ann Powell, Stryd Henffordd
Samuel Powell, Stryd Fawr

Seiri ac Adeiladwyr
John Davies, Stryd Dewi Sant
John Davies, Broadheath
William Davies, Cwm
Harry Forrester, Stryd Lydan
John Harper, Nortyn
William Luggar, Stryd Lydan (hefyd gŵr cadw tŷ yn Llety'r Barnwr)
Joseph Price, Stryd Dewi Sant
John Roberts, ger Llanddewi yn Hwytyn
William Wheel, Northgate

Fferyllwyr
William Hughes, Stryd Fawr
Henry Verdon, Stryd Fawr

Masnachwyr Tsieni a Phriddwaith
Margaret Powell, Stryd Fawr
Henry Thomas, Stryd Henffordd

Ffermwyr

Yn Nhref Llanandras
William Cadmire, John Edwards, Thomas Edwards, David Griffiths, John Griffiths, John Lewis, John Middleton, Samuel Pritchard, James Radner, Robert Radner, William Radner, Joel Rees, Charles Rees, Thomas Stephens

Yn Stapleton
Anne Britten, Thomas Davies, Edward Deakins, Evans & Bleddoe, John Evans, John Rogers

Yn Willey
John Bryan, John Bufton, Edward Davies, John Davies, Thomas Davies, Thomas Edwards, John Evans, William Monington, Thomas Reynolds

Ym Mleddfa
Arron Edwards, Thomas Francis, John Jones, John Rogers, Evan Stephens, Thomas Stephens, Edward Thomas, Thomas Wilden

Yng Nhasgob
John Bownds, William Griffiths, Joanna Lloyd, John Rogers

Yn Nisgoed
Henry Hamer, Richard Hughes, Arthur Partridge

Ffermwyr - parhad

Yn Nortyn
Mrs Bright, Richard Edwards, John Evans, John Hughes, Jason Monington, William Monington, Mrs Stephens, Edward Thomas, Mary Webb

Ym Mhyllalai
Edward Farr, Edward Thomas, Samuel Wilkes

Yn Llanddewi yn Hwytyn
Richard Bywater, Eliza Edwards, John Hughes, Richard Hughes, Bridget Morgan, James Rollings, William Thomas, James Watson

Asiantau Yswiriant Tân ac Yswiriant Cyffredinol
Caledonian, Stryd Fawr, Henry Verdon
Clerical & Medical, Stryd Henffordd, Thomas Stauton
Eagle (bywyd), Stryd Fawr, Henry Jones
Great Britain Mutual (bywyd), Stryd Fawr, Henry Jones
Law (bywyd), Stryd Dewi Sant, William Stephens
Liverpool & London & Globe, Stryd Dewi Sant, William Tomlinson
Phoenix (tân), Stryd Fawr, Henry Jones
Salop (tân), Stryd Fawr, William Price

Groseriaid a Masnachwyr Manion Bethau
John Brown, Nortyn
Mary Anne Burgoyne, Lingen
William Evans, Disgoed
William Griffiths, Stryd Fawr
John Hatfield, Stryd Henffordd
Caroline Jones, Stryd Fawr
Ann Lloyd, Stryd Henffordd
Morgan & Johnson, Stryd Henffordd
Susan Morris, Stryd Fawr
Arthur Phillips, Nortyn
George Powell, Bleddfa
Richard Powell, Stryd Fawr
George Prees, Kinsham
James Price, Stryd Henffordd
John Shuker, Stryd Fawr
Henry Thomas, Stryd Henffordd
Henry Verdon, Stryd Fawr
William Watkins, Stryd Lydan
Thomas Watts, Casgob

Trinwyr Gwallt
John Griffiths, Stryd Fawr
Samuel Passey, Stryd Fawr

Gwestai a Thafarndai
Barley Mow, Stryd Henffordd, John Weaver (caewyd 2001)
Bull, Stryd Dewi Sant, James Meredith (dal ar agor)
Castle, Stryd Fawr, George Harper
Cricketers Arms, Cwm, Job Straugwood
Dukes Arms (ac ebrandy a swyddfa Cyllid y Wlad), Stryd Lydan, Robert Bore (dal ar agor)
Hundred House, Bleddfa, John Morris (dal ar agor)
Kings Head, Stryd Fawr, John Ball
Oxford Arms, Stryd Henffordd, Thomas Burton
Radnorshire Arms (ac ebrandy), Stryd Fawr, Thomas Harley
Red Lion, Stryd Fawr, Edward Thomas
Royal Oak, Stryd Fawr, John Lloyd (dal ar agor)
Sun, Stryd Henffordd, Ann Powell

Adwerthwyr Cwrw
Mary Ann Burgoyne, Lingen
John Edwards, Llanddewi yn Hwytyn
Jeremiah Griffith, Stryd Lydan
Jane Morgan, Stryd Henffordd
William Watkins, Stryd Fawr

Calchwyr
Robert Lewis, Stryd Lydan
Edward Meredith, Gweithfeydd Calch Nach

Llieinwyr a Brethynwyr
Sidney Bowkett, Stryd Fawr
James Jones, Stryd Fawr
James Joyce, Stryd Fawr
Susan Morris, Stryd Fawr
William Price, Stryd Fawr
William Rees, Stryd Fawr

Bragwyr
Robert Bore, Stryd Lydan
Richard Bradnee, Stryd Fawr
James Jones, Stryd Harper

Hetwyr a Gwniedyddion
Mary Badland, Stryd Lydan
Mary Cowdell, Stryd Fawr
Caroline Curtis, Stryd Henffordd
Francis Davies, Stryd Dewi Sant
Mary Lawley, Stryd Lydan
Elizabeth Powis, Stryd Henffordd
Margaret Stephens, Stryd Lydan
Ann Weaver, Stryd Lydan
Dilladwyr
Sidney Bowkett, Stryd Fawr
James Joyce, Stryd Fawr

Paentwyr, Gwydrwyr a Phapurwyr
James Bush, Stryd Fawr
Edward Ince, Stryd Henffordd

Cyfrwywyr
John Briggs, Stryd Fawr
William Jones, Stryd Fawr

Cyfreithwyr
Walter Bellamy, Stryd Fawr
William Stephens (a chlerc i'r Ynadon, i Fwrdd Ffyrdd y Sir, ac i'r Is-gapteniaeth), Stryd Dewi Sant
William Tomlinson, Stryd Dewi Sant

Seiri Meini
John Davie, Stryd yr Eglwys
James Davies, Stryd Lydan
Thomas Vaughan, Stryd Lydan
Samuel Young, Stryd Lydan

Llawfeddygon
Tom Hunt, Stryd Lydan
Harvey Philpot, Stryd Lydan

Teilwyr
William Price, Stryd Fawr
John Watkins, Stryd Lydan
Rees Williams, Stryd Fawr

Masnachwyr Coed
John White Lewis, Stryd Henffordd
Thomas Lewis (a barciwr), Stryd Lydan
Joseph Price, Stryd Dewi Sant

Seiri Olwynion
John Davies, Broadheath
William Davies, Cwm
William Davies, Greenend
William Evans, Disgoed

Hyn a'r Llall
John Abel, Cowper a Gwneuthuriwr Patrymau, Stryd Henffordd
Charles Barren, Saer Dodrefn, Stryd Fawr
William Blackmore, Proffesor Cerddoriaeth, Stryd Fawr
Henry Jones, Gwerthwr Llyfrau, Stryd Fawr
William Jones, Cofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau, Stryd Fawr
John Kean, Swyddog Cyllid y Wlad, Stryd Lydan
John Lawley, Masnachwr Teganau, Stryd Lydan
Edward Newell, Haearnwerthwr, Stryd Lydan
William Stephens, Crwner, Stryd Lydan

Addoldai
Eglwys Saint Andras, Stryd Lydan, Ormerod, rheithor, Y Parch. J. Green, curad
Capel y Bedyddwyr, Stryd Henffordd, Y Parch. William Henry Payne
Capel y Methodistiaid Cyntefig, Stryd Harper
Capel y Methodistiaid Wesleaidd, Stryd Dewi Sant

Carchardy'r Sir, Stryd Henffordd
Llywodraethwr - Henry Verdon
Metron - Fanny Verdon
Caplan - Y Parch. Christopher Blackburn
Llawfeddyg - Harvey Philpott

Llys y Sir
Cynhaliwyd y llys yn Neuadd y Sir (Llety'r Barnwr erbyn hyn) bob mis
Barnwr - Arthur James Johnes Ysw.
Uwch Feili - Robert Phillips
Cofrestrydd - Jonathan Green

Ystafelloedd Ymgynnull a Neuadd y Farchnad, Stryd Lydan - David Griffiths, Ysgrifennydd
Swyddfa Cyllid y Wlad, Gwesty Dukes Arms - John Keane, Swyddog
Gweithfeydd Nwy, Stryd Henffordd - Stephen Edwards, Rheolwr
Cofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau, Stryd Fawr - William Jones
Neuadd y Sir, Stryd Lydan - William Luggar, Ceidwad
Swyddfa Stampiau, Stryd Lydan, Edward Newell, dosbarthwr

Rheilffordd
Titley yw'r orsaf agosaf, ar Reilffordd Llanllieni a Cheintun (4.5 milltir i ffwrdd), sy'n ymuno â llinellau Amwythig, Henffordd a'r Fenni, a Henffordd, Y Rhosan a Chaerloyw

Cludwr
I Orsaf y Rheilffordd ac oddi yno - Samuel Morris, bob dydd

 

News

Strange But True

  • list arrowWhat did Victoria do first

    after her coronation in 1837?  Have a parliamentary meeting?  Have tea with all the royal dignitaries?  No - she gave her dog, Dash, a bath.

     

Historical Handy Hints

Recipes