Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Pwdinau

Hufen Oren

Twymwch 1 peint o sudd oren a ½ peint o ddŵr gyda siwgr fel y dymunwch, a sudd un lemon. Pan fydd hwn yn berwi, ychwanegwch ddigon o gelatin i setio dau beint, a'i droi yn dda. Mudferwch y cwbl gyda'i gilydd am 5 munud, gan ei droi, ac yna gadael iddo oeri. Pan fydd yn oer, curwch ½ peint o hufen i'r jeli a'i arllwys i mewn i fowld wedi'i iro'n ysgafn (defnyddiwch olew). Pan fydd wedi setio, rhowch y mowld mewn dŵr poeth am ychydig o eiliadau a throi'r pwdin allan ar blât.
Wedi'i addasu o rysáit Mrs Beeton

Nodyn Llety'r Barnwr - Cyn belled âch bod chi'n cadw swm y gelatin rydych chi'n ei ddefnyddio yn gymesur âr hylif, fe allech chi roi cynnig ar bob math o jelïau a hufenau - sudd afal, hufen siocled (wedi'i wneud â siocled poeth). Rhowch gynnig ar ychwanegu ffrwythau at y jelïau, wedi'u trefnu ar waelod y saig fel eu bod yn gwneud addurniad pan fydd yn cael ei droi allan (cofiwch nad yw afal pîn a ffrwyth ciwi yn gadael i jeli setio).

Iâ Hufen Te

Paratowch baned o de cryf iawn, wedi'i felysu â 2 lwy fwrdd o siwgr, ac ychwanegwch hwn at 1 peint o hufen neu gwstard a'i rewi.
Agnes Marshall

Iâ Dŵr Gellyg

Pliciwch 6 gellygen dda a'u torri yn dafellau, a'u rhoi i goginio mewn 1½ peint o ddŵr gyda 6 owns o siwgr, ychydig o groen lemon a sinamon; ychwanegwch ychydig o garmin (lliw bwyd coch) pan fydd wedi coginio; pwyswch y cymysgedd trwy ridyll a'i rewi.
Agnes Marshall

1 peint o Hufen plaen

1 peint o hufen wedi'i felysu â chwarter pwys o siwgr mân.
Agnes Marshall

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowTo stink or not to stink

    It takes 25 trips up and down our 41 stairs to bring the water from the basement water pump to fill the Judge's Bath (we know, we've tried it). Let's hope the judges liked to be stinky - poor maid!

     

Historical Handy Hints

Recipes