Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Pobl mewn tref Fictoraidd

Y Barnwr
Y Barnwr
Gweithwyr o siop u groser
Gweithwyr o siop u groser
Yr Haernwerthwr
Yr Haernwerthwr
Morynion
Morynion
Bonheddwyr lleol
Bonheddwyr lleol
Boneddiges leol ai ffrind
Boneddiges leol ai ffrind
Cadeirydd yr Ynadon
Cadeirydd yr Ynadon
Bonheddwy parchus
Bonheddwy parchus
Y merched or sip esgidiau
Y merched or sip esgidiau
Cwnstable Sir Faesyfed
Cwnstable Sir Faesyfed
Aelod o Seindorf y Dref
Aelod o Seindorf y Dref
Yr ysgolfeistres
Yr ysgolfeistres
Gwas stabl
Gwas stabl
Llafurwyr
Llafurwyr
Pwy ywr dyn yma?
Pwy ywr dyn yma?

Pwy yw pwy yn Llanandras, 1868?


Roedd gan Lanandras yn oes Fictoria boblogaeth o lai na 2000 o bobl, yn debyg iawn i heddiw. Felly pwy oedd y bobl yma, a beth oedden nhw'n ei wneud″ Yn yr adran yma, fe fyddwch chi'n dod o hyd i ddetholiad o luniau o drigolion yn oes Fictoria, yn amrywio o'r Barnwr i'r gwas stabl, ac ychydig o wybodaeth am fusnesau yn y dref. Mae'r wybodaeth yma wedi dod o gyfeiriadur masnach 1868.

Edrychwch ar eu hwynebau, astudiwch eu dillad, meddyliwch am y gwahanol fathau o fusnesau roedd pobl yn eu gwneud a chofiwch y byddai wedi bod angen mwy o fasnachwyr na heddiw gan ein bod ni yn dibynnu ar deithio i drefi mawr a dinasoedd i gael rhai nwyddau penodol.

Os ydych chi'n ymweld â Llanandras, edrychwch ar y Stryd Fawr heddiw a cheisiwch weld olion yr hen adwerthwyr, fel Haearnwerthwyr Newell's − mae enw'r teulu yn dal i'w weld uwchben y drws. (Rydym ni'n arddangos casgliad o eitemau o'r siop yma yn ein hystafelloedd hanes lleol).

Edrychwch ar y bobl − gallwch chi glicio ar y delweddau bach i weld rhai mwy. Beth oedden nhw'n ei wneud″

 

 

Mae'r lluniau yn yr adran yma yn hawlfraint Llety'r Barnwr a C. Leversedge.
Ni chewch eu hatgynhyrchu oni bai fod hynny at ddibenion addysgol.
Rhaid cael caniatâd ysgrifenedig i'w defnyddio at unrhyw ddibenion eraill.

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowWhat did Victoria do first

    after her coronation in 1837?  Have a parliamentary meeting?  Have tea with all the royal dignitaries?  No - she gave her dog, Dash, a bath.

     

Historical Handy Hints

Recipes