Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Marblis

Marblis o wydr ac o glai yw'r ddau fath a ddangosir yma. Roedd marblis gwydr yn ddrud oherwydd roedd yn rhaid eu gwneud â llaw. Os edrychwch chi ar farblen wydr fodern, mae'n llyfn trosti, ond mae hen rai'n edrych yn dolciog pob pen, lle cafodd y gwydr dros ben ei dorri i ffwrdd. Roedd yn bosib prynu'r marblis clai am bris rhad - dyma'r bocs y daethon nhw ynddo o'r siop. Byddai'n bosib ichi eu gwneud eich hunan, heb ddim arian, felly byddai gan hyd yn oed blant tlawd farblis i chwarae â nhw. Mae yna lawer o gemau marblis fyddai pobl oes Fictoria wedi mwynhau eu chwarae yn yr ardd neu ar y buarth chwarae. Roedd gemau dan do fel y bwrdd solitaire yma'n boblogaidd hefyd.

 

solitaire

 

Yn yr ystafell ddosbarth:  

O ba ddefnydd mae'r marblis wedi'u gwneud? Pa rai oedd yn eiddo i blant cyfoethog ac i blant tlawd? Allwch chi weld beth mae'r bechgyn yn ei chwarae yn y lluniad? Os hoffech chi roi cynnig ar chwarae gemau marblis, mae yna rai ar ein gwefan:

gemau marblis

 

 

playing marbles

News

Strange But True

  • list arrowStage strangeness

    The Victorian actress Sarah Bernhardt used to sleep in a coffin because she said it helped her to understand the tragic roles she had to play.

     

Historical Handy Hints

Recipes