Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Marblis

Marblis o wydr ac o glai yw'r ddau fath a ddangosir yma. Roedd marblis gwydr yn ddrud oherwydd roedd yn rhaid eu gwneud â llaw. Os edrychwch chi ar farblen wydr fodern, mae'n llyfn trosti, ond mae hen rai'n edrych yn dolciog pob pen, lle cafodd y gwydr dros ben ei dorri i ffwrdd. Roedd yn bosib prynu'r marblis clai am bris rhad - dyma'r bocs y daethon nhw ynddo o'r siop. Byddai'n bosib ichi eu gwneud eich hunan, heb ddim arian, felly byddai gan hyd yn oed blant tlawd farblis i chwarae â nhw. Mae yna lawer o gemau marblis fyddai pobl oes Fictoria wedi mwynhau eu chwarae yn yr ardd neu ar y buarth chwarae. Roedd gemau dan do fel y bwrdd solitaire yma'n boblogaidd hefyd.

 

solitaire

 

Yn yr ystafell ddosbarth:  

O ba ddefnydd mae'r marblis wedi'u gwneud? Pa rai oedd yn eiddo i blant cyfoethog ac i blant tlawd? Allwch chi weld beth mae'r bechgyn yn ei chwarae yn y lluniad? Os hoffech chi roi cynnig ar chwarae gemau marblis, mae yna rai ar ein gwefan:

gemau marblis

 

 

playing marbles

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowTo stink or not to stink

    It takes 25 trips up and down our 41 stairs to bring the water from the basement water pump to fill the Judge's Bath (we know, we've tried it). Let's hope the judges liked to be stinky - poor maid!

     

Historical Handy Hints

Recipes