Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Manion Ychwanegol

Lemonêd

3 lemon mawr a siwgr
Tynnwch y croen yn denau iawn oddi ar y lemonau (gyda phliciwr tatws neu declyn tynnu croen lemon). Rhowch nhw mewn padell 7″ drom a'u gorchuddio â thua 1 modfedd o ddŵr. Rhowch gaead ar y badell a'i gosod ar wres isel iawn. Peidiwch â gadael iddo ferwi neu fe fydd blas chwerw arno. Gadewch iddo oeri ac yna hidlo'r hylif i mewn i jwg. Ychwanegwch y sudd wedi'i wasgu o'r lemonau a siwgr fel y dymunwch. Mae'n rhaid iddo fod yn felys ac yn gryf. Teneuwch y cordial hwn â dŵr ffynnon pefriol neu lonydd.

Salad Casanova

Torrwch goesau gwyn dau glwstwr o seleri yn ddarnau modfedd o hyd, a rhowch y rhain mewn powlen salad gyda gwyn tri ŵy wedi'u berwi'n galed, hefyd wedi'u torri'n fân; ychwanegwch saws mayonnaise gwyn, a sialotsyn bach; taenwch felynwy y wyau sydd wedi'u berwi'n galed, ac rydych eisoes wedi eu rhwbio trwy ridyll weiar at y diben, dros arwyneb y salad.
Francatelli

Salad Tatws

10 neu 12 o datws berw oer, 4 llwy fwrdd o finegr taragon neu finegr plaen, 6 llwy fwrdd o olew salad, pupur a halen fel y dymunwch, 1 llwy de o bersli wedi'i falu.
Torrwch y tatws yn dafellau rhyw ½ modfedd o drwch; rhowch y rhain mewn powlen salad gydag olew a finegr ar y gyfran uchod; ychwanegwch y pupur a'r halen, ac 1 llwy de o bersli; cymysgwch y salad yn dda fel bod yr holl gynhwysion wedi'u cymysgu'n llwyr, a'i fod yn barod i'w weini. Dylid gwneud hyn dwy neu dair awr cyn bod angen ei roi ar y bwrdd. Gallwch chi ychwanegu brwyniaid, olewydd, a phicls at y salad yma, ac felly hefyd tafellau o gig eidion, cig ffowlyn neu gig twrci oer.
Mrs Beeton

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowTo stink or not to stink

    It takes 25 trips up and down our 41 stairs to bring the water from the basement water pump to fill the Judge's Bath (we know, we've tried it). Let's hope the judges liked to be stinky - poor maid!

     

Historical Handy Hints

Recipes