Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Llyfrau lloffion

Roedd llyfrau lloffion yn hoff ddifyrrwch plant oes Fictoria. Roedden nhw'n eu defnyddio i gasglu darnau o bapurau newydd, hysbysebion, darluniau ffasiwn, cardiau post, cerddi, lluniadau, dail wedi'u gwasgu a phrosiectau celf. Gallai'r dalenni lloffiongynnwys unrhyw beth roedd y casglwr ifanc yn dymuno iddyn nhw eu cynnwys - anifeiliaid, cychod, teganau, blodau, milwyr. Rydym wedi dewis tair dalen o'n casgliad i ddangos ichi'r math o bethau fyddai plentyn Oes Fictoria yn debygol o fod yn dymuno'u cadw.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Tudalen o loffion: Sawl darlun gwahanol allwch chi ei weld ar y dudalen yma? Dewiswch bwnc, fel 'anifeiliaid' neu 'bobl enwog' a gwnewch dudalennau gan ddefnyddio darluniau o gylchgronau.


Hysbyseb sebon Pears: Ym mha flwyddyn ymddangosodd yr hysbyseb yma mewn papur newydd? Rhowch gynnig ar y twyll llygaid - mae'n hwyl go iawn! Pam ei fod yn dweud wrthych chi am roi hwn yn eich llyfr lloffion? Ydych chi'n meddwl y byddai hyn yn ffordd dda o gofio prynu eu sebon?


Tudalennau Ffasiwn: Dwy dudalen llyfr lloffion yn dangos ffasiwn merched Oes Fictoria. Ym mha flwyddyn fyddai merched wedi gwisgo'r ffrogiau yma? Yn eich barn chi, fydden nhw'n hawdd eu gwisgo? Fydden nhw'n gallu anadlu'n iawn, symud o gwmpas yn hawdd neu eistedd i lawr? Sut fydden nhw'n cael eu sgertiau i fod mor fawr ym 1865? Torrwch dudalennau allan o gylchgronau sy'n dangos eich hoff ddillad heddiw.

optical illusion

scrapbook fashion 1

scrapbook fashion 2

scrapbook elephant

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes