Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Lluniau Ysgol

Cyn y 1860au, byddai'r plant yn dysgu darllen, ysgrifennu a rhifyddeg mewn ysgol fenter breifat. Bydden nhw'n mynychu am flwyddyn neu ddwy ar y mwyaf yn ystod eu plentyndod cynnar. Roedd pump neu chwech ysgol o'r fath yn Llanandras. Byddai gŵr neu wraig oedrannus yn cadw ysgol yn eu cartref ac yn codi ychydig geiniogau bob wythnos am yr hyfforddiant. Agorwyd dwy ysgol eglwys yn y 1860au. Roedd dwy ysgol rad yn y dref hefyd; yr Ysgol Haearn, sef 'ysgol garpiog' oedd yn helpu plant tlawd y dref i dderbyn rhyw fath o addysg; ac Ysgol Greenfield, a sefydlwyd i roi addysg elfennol a hefyd hyfforddiant sgiliau'r cartref i ferched. Dyma luniau o'r Ysgol Haearn (a gafodd yr enw yma oherwydd eu bod nhw'n cyfarfod mewn adeilad haearn, tebyg i sied), ac Ysgol Greenfield.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y ddau lun. Pa ysgol oedd yn dysgu plant tlotach y dref? Edrychwch ar ddillad y plant. Welwch chi'r esgidiau hoelion oedd rhai o blant yr Ysgol Haearn yn eu gwisgo? Edrychwch ar yr ystafell ddosbarth yn Ysgol Greenfield. Ydy hon yn edrych fel eich ystafell ddosbarth chi? Ydych chi'n meddwl y byddai eistedd wrth y desgiau yna drwy'r dydd yn gyfforddus? Pa fath o bethau ydych chi'n meddwl fyddai ar y waliau?

 

Greenfields School

The Iron School

News

Strange But True

  • list arrowWhat did Victoria do first

    after her coronation in 1837?  Have a parliamentary meeting?  Have tea with all the royal dignitaries?  No - she gave her dog, Dash, a bath.

     

Historical Handy Hints

Recipes