Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Jig-sos

Mae yna ddau jig-so o'r 1880au: 'How jolly it is to be at the seaside' a 'Skipping-time comes after lesson-time'. Defnyddiwyd jig-sos erioed fel teganau addysgol, nid yn unig i helpu plant i ddysgu sut i'w rhoi at ei gilydd, ond hefyd drwy'r darluniau maen nhw'n eu dangos.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y jig-so 'Seaside': Edrychwch ar y gwahanol fathau o ddillad mae'r menywod, y bechgyn, y merched a'r diddanwyr yn eu gwisgo. Ydych chi'n meddwl bod y fenyw ar y tu blaen yn boeth ynteu'n oer? Allwch chi weld - bachgen yn dal cranc? Merch yn paratoi i wneud cestyll tywod? Dau blentyn yn claddu eu hunain yn y tywod? Pobl yn padlo? Beth yw diben y cabannau pren ger y môr?

Edrychwch ar y jig-so 'Skipping': Mae'r plant yn sgipio ar ôl eu gwersi - beth fyddwch chi'n ei wneud amser chwarae? Edrychwch ar y dillad maen nhw'n eu gwisgo - ydyn nhw'n edrych yn wahanol i'ch dillad ysgol chi?

seaside jigsaw

skipping jigsaw

News

Strange But True

  • list arrowTo stink or not to stink

    It takes 25 trips up and down our 41 stairs to bring the water from the basement water pump to fill the Judge's Bath (we know, we've tried it). Let's hope the judges liked to be stinky - poor maid!

     

Historical Handy Hints

Recipes