Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Jig-sos

Mae yna ddau jig-so o'r 1880au: 'How jolly it is to be at the seaside' a 'Skipping-time comes after lesson-time'. Defnyddiwyd jig-sos erioed fel teganau addysgol, nid yn unig i helpu plant i ddysgu sut i'w rhoi at ei gilydd, ond hefyd drwy'r darluniau maen nhw'n eu dangos.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y jig-so 'Seaside': Edrychwch ar y gwahanol fathau o ddillad mae'r menywod, y bechgyn, y merched a'r diddanwyr yn eu gwisgo. Ydych chi'n meddwl bod y fenyw ar y tu blaen yn boeth ynteu'n oer? Allwch chi weld - bachgen yn dal cranc? Merch yn paratoi i wneud cestyll tywod? Dau blentyn yn claddu eu hunain yn y tywod? Pobl yn padlo? Beth yw diben y cabannau pren ger y môr?

Edrychwch ar y jig-so 'Skipping': Mae'r plant yn sgipio ar ôl eu gwersi - beth fyddwch chi'n ei wneud amser chwarae? Edrychwch ar y dillad maen nhw'n eu gwisgo - ydyn nhw'n edrych yn wahanol i'ch dillad ysgol chi?

seaside jigsaw

skipping jigsaw

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowStage strangeness

    The Victorian actress Sarah Bernhardt used to sleep in a coffin because she said it helped her to understand the tragic roles she had to play.

     

Historical Handy Hints

Recipes