Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gwrthrychau Dirgel

Beth mae'n ei wneud?

Mae edrych ar wrthrychau'n ffordd wych o feddwl am sut roedd pobl yn byw yn y gorffennol. Gallwch chi feddwl nid yn unig am sut roedd y gwrthrychau'n cael eu defnyddio, ond pwy oedd yn eu defnyddio ac yn eu gwneud, sut roedden nhw'n cael eu defnyddio a'u gwneud a sut y gallen nhw fod fel pethau sydd gennych chi yn eich cartref eich hun.

Mae yna amrywiaeth o weithgareddau y gallwch chi eu gwneud gyda'r gwrthrychau sydd gennym ni i'w dangos ichi yma. Efallai y byddwch chi am ddechrau trwy ddyfalu beth y bydden nhw wedi defnyddio'r gwrthrych i'w wneud mewn tŷ Fictoraidd. Mae gan bob llun ddelwedd arall fel cliw i'ch helpu chi, ac os byddwch chi'n methu â dyfalu beth ydyw, gallwch chi glicio i ddod o hyd i'r ateb. Efallai y bydd yn hawdd dyfalu beth yw rhai o'r gwrthrychau, ond efallai y bydd rhai eraill ychydig yn fwy anodd - ac weithiau fe fydd yn fwy anodd byth gweithio'r cliwiau allan! Efallai y byddwch chi am astudio'r lluniau a gofyn rhai cwestiynau yn eu cylch, fel y rheiny sydd wedi'u hawgrymu isod. Efallai y gallech chi dynnu lluniau o'r gwrthrychau drosoch eich hun ac ysgrifennu'ch sylwadau arnyn nhw. Gallech chi hefyd argraffu'r lluniau a'r cliwiau ar eu cyfer, a cheisio'u paru.

 

Cwestiynau y gallech chi fod am eu gofyn
O beth mae wedi'i wneud? Ydy o wedi'i wneud o fwy nag un sylwedd?

Pa fath o berson wnaeth ei wneud? A sut wnaethon nhw ei wneud? (â llaw, mewn mowld, â pheiriant?)

Ydy o wedi'i addurno? Sut? Pam?

Ydych chi'n meddwl y byddai rhywun o oes Fictoria wedi gorfod talu llawer amdano?

A oes unrhyw beth arno sy'n symud?

Ydych chi'n meddwl y byddai'n hawdd ynteu'n anodd i'w ddefnyddio?

Beth fyddech chi'n ei ddefnyddio yn eich tŷ chi i wneud yr un peth?

Pwy fyddai'n ei ddefnyddio yn oes Fictoria?

 

Ac Wrth gwrs...beth ydyw?

 

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowInexpressibles

    The name given to the tight trousers worn by some Regency gentlemen, such as the notorious Beau Brummell and his 'dandy' followers,  as they showed off their leg muscles.

Historical Handy Hints

Recipes