Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gwrthrychau Dirgel

Beth mae'n ei wneud?

Mae edrych ar wrthrychau'n ffordd wych o feddwl am sut roedd pobl yn byw yn y gorffennol. Gallwch chi feddwl nid yn unig am sut roedd y gwrthrychau'n cael eu defnyddio, ond pwy oedd yn eu defnyddio ac yn eu gwneud, sut roedden nhw'n cael eu defnyddio a'u gwneud a sut y gallen nhw fod fel pethau sydd gennych chi yn eich cartref eich hun.

Mae yna amrywiaeth o weithgareddau y gallwch chi eu gwneud gyda'r gwrthrychau sydd gennym ni i'w dangos ichi yma. Efallai y byddwch chi am ddechrau trwy ddyfalu beth y bydden nhw wedi defnyddio'r gwrthrych i'w wneud mewn tŷ Fictoraidd. Mae gan bob llun ddelwedd arall fel cliw i'ch helpu chi, ac os byddwch chi'n methu â dyfalu beth ydyw, gallwch chi glicio i ddod o hyd i'r ateb. Efallai y bydd yn hawdd dyfalu beth yw rhai o'r gwrthrychau, ond efallai y bydd rhai eraill ychydig yn fwy anodd - ac weithiau fe fydd yn fwy anodd byth gweithio'r cliwiau allan! Efallai y byddwch chi am astudio'r lluniau a gofyn rhai cwestiynau yn eu cylch, fel y rheiny sydd wedi'u hawgrymu isod. Efallai y gallech chi dynnu lluniau o'r gwrthrychau drosoch eich hun ac ysgrifennu'ch sylwadau arnyn nhw. Gallech chi hefyd argraffu'r lluniau a'r cliwiau ar eu cyfer, a cheisio'u paru.

 

Cwestiynau y gallech chi fod am eu gofyn
O beth mae wedi'i wneud? Ydy o wedi'i wneud o fwy nag un sylwedd?

Pa fath o berson wnaeth ei wneud? A sut wnaethon nhw ei wneud? (â llaw, mewn mowld, â pheiriant?)

Ydy o wedi'i addurno? Sut? Pam?

Ydych chi'n meddwl y byddai rhywun o oes Fictoria wedi gorfod talu llawer amdano?

A oes unrhyw beth arno sy'n symud?

Ydych chi'n meddwl y byddai'n hawdd ynteu'n anodd i'w ddefnyddio?

Beth fyddech chi'n ei ddefnyddio yn eich tŷ chi i wneud yr un peth?

Pwy fyddai'n ei ddefnyddio yn oes Fictoria?

 

Ac Wrth gwrs...beth ydyw?

 

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes