Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gemau Marblis

Bu marblis yn boblogaidd mewn chwaraeon ers miloedd o flynyddoedd. O glai, cerrig neu farmor go iawn y ffurfiwyd y rhai cyntaf. Roedd pobl oes Fictoria wrth eu boddau yn chwarae marblis - marblis o farmor go iawn oedd eu hoff rai, ac roedden nhw'n credu mai dyma'r rhai gorau i'w saethu, ond roedden nhw'n ddrud iawn. Roedd marblis o wydr yn rhatach, a byddai pobl dlawd yn defnyddio marblis o glai. Mae setiau o rai gwydr a rhai clai i'w gweld yn Llety'r Barnwr.

Saethu
Mewn rhai gemau marblis, mae angen taflu eich marblen, ond saethu fyddai pobl yn ei wneud yn y rhan fwyaf o gemau. Mae angen peth ymarfer i saethu'n iawn ond fel hyn mae gwneud - gosodwch gwgn eich mynegfys ar y llawr, a'i blygu i roi'r farblen i orffwys yn y plyg. Gosodwch eich bawd y tu ôl i'r mynegfys, ac yna ei ryddhau gan ddefnyddio cymaint o rym ag y dymunwch. Rhy anodd? Wel, fe allech chi fflicio'r farblen yn lle.

Gemau Marblis i Chi eu Chwarae

Concwerwr
Mae'r chwaraewr cyntaf yn taflu marblen ymlaen i le bynnag y mae'n dymuno (fel arfer fe fydd pobl yn ei thaflu i rywle y maen nhw'n credu y gallen nhw ei tharo). Yna mae'r chwaraewr nesaf yn saethu at y farblen yma. Os yw'n llwyddo i'w tharo, mae'n ei chadw, ynghyd â'r un y gwnaeth ei defnyddio i'w tharo. Yna mae'n taflu marblen arall allan i ddechrau'r gêm unwaith eto. Os yw'n methu, fodd bynnag, mae'n rhaid iddo adael ei farblen lle y mae. Mae'r chwaraewr nesaf yn saethu at y naill farblen neu'r llall, gan gadw unrhyw un y mae'n ei tharo, ond gan adael ei farblen ef lle y mae os yw'n ei methu. Gall y gêm barhau nes y bydd yr holl farblis ym meddiant un chwaraewr.
Awgrym - os byddwch chi'n saethu'ch marblen yn galed, mae'n bosibl y bydd yn sboncio ac yn taro mwy nag un farblen - yna gallwch chi gadw pob marblen rydych wedi'i tharo.

Sboncwyr
Yn y gêm yma, byddwch chi'n taflu marblis, yn hytrach na'u saethu. Byddwch chi'n defnyddio marblis mwy, sy'n cael eu galw'n sboncwyr. Mae'r chwaraewr cyntaf yn taflu ei sbonciwr ymlaen tua phum troedfedd. Mae'r ail chwaraewr yn taflu ei sbonciwr i geisio'i daro. Mae'r trydydd chwaraewr yn taflu ei sbonciwr i daro naill ai un neu'r llall, ac yn y blaen. Os yw sbonciwr yn cael ei daro, mae'n rhaid i'r perchennog dalu un farblen i'r taflwr. Ni fydd y sboncwyr eu hunain yn cael eu defnyddio yn dâl.

Cannoedd
Gêm i ddau chwaraewr. Gwnewch gylch ychydig droedfeddi i ffwrdd oddi wrthych chi. Mae'r ddau chwaraewr yn saethu marblen tuag at y cylch. Os yw'r ddwy farblen yn aros yn y cylch, neu os nad oes yr un o'r ddwy yn aros yno, yna mae'n rhaid i'r ddau chwaraewr saethu unwaith eto. Pan fydd marblen un chwaraewr yn unig yn aros yn y cylch, yna mae'r chwaraewr hwnnw'n sgorio 10 pwynt ac yn cael tro arall. Mae'n parhau i saethu nes y bydd yn methu'r cylch. Bob tro y bydd ei farblen yn glanio yn y cylch, bydd yn ennill 10 pwynt arall. Pan fydd yn methu, bydd y chwaraewr arall yn cael tro. Y chwaraewr cyntaf i gyrraedd 100 pwynt yw'r enillydd.

Odrif ynteu Eilrif
Bydd un chwaraewr yn cau nifer benodol o farblis yn ei law. Mae'n gofyn i'w wrthwynebydd ai odrif ynteu eilrif sydd ganddo. Pan mae'n dyfalu'n gywir, mae'n derbyn un o'r marblis, a phan mae'n dyfalu'n anghywir, mae'n rhaid iddo roi un o'i farblis. Yna mae'n cymryd llond dwrn o farblis ac yn gofyn, pan gaiff yntau ei dro, 'odrif ynteu eilrif?' Bydd y gêm yn parhau bob yn ail fel hyn yn ôl dymuniad y chwaraewyr, neu nes bydd un ohonyn nhw wedi ennill yr holl farblis.

News

Strange But True

  • list arrowHow did Victorians try out a new invention?

    Test it on the servants of course! That's what happened in 1860 at The Judge's Lodging, when gas lighting was put into the basement and not the Judge's rooms. They wanted to see if they got sick from the fumes. The servants were fine - that's why we got the lights working again.

Historical Handy Hints

Recipes