Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gemau Awyr Agored

Y Ras Datws
Mae'r ras datws yn ddoniol iawn, ac mae modd ei chwarae gyda pheli os nad oes tatws ar gael. Bydd dau o bobl ar y pryd yn cystadlu yn y ras yma i godi tatws. Bydd dwy res o datws, gyda thua dwsin ym mhob rhes, yn cael eu gosod ar y llawr, â thua thair troedfedd rhwng y rhesi, a bydd basged yn cael ei gosod rhwng y rhesi ar un pen. Y cyntaf i godi'r holl datws yn y rhes gan ddefnyddio llwy de, a'u gosod yn y fasged heb gyffwrdd â nhw â'i fysedd yw'r enillydd. Mae'n anodd casglu'r tatws â'r llwyau, ac yna rhedeg at y fasged heb eu colli ar y ffordd. Os byddan nhw'n syrthio o'r llwy, mae'n rhaid eu codi eto â'r llwy heb gyffwrdd y tatws â'r llaw, fel o'r blaen.

Gwnewch yr Un Fath â Mi
Bydd y chwaraewyr yn ffurfio llinell y tu ôl i'r arweinydd, sy'n gorymdeithio, yn aros, yn neidio, yn plygu, yn cicio, yn dawnsio ac yn chwibanu ac yn ystumio mewn ffyrdd gwahanol fel y myn, tra bod yn rhaid i'r dilynwyr ei ddynwared.

O Frenhines Fawr/O Frenin Mawr
Bydd un chwaraewr yn sefyll ar stôl, blwch, neu unrhyw beth sy'n cynrychioli gorsedd. Rhaid i'r chwaraewyr eraill basio heibio i'r orsedd un ar y tro. Bydd pob un yn aros o flaen y frenhines/y brenin a rhaid iddo/iddi ddweud yn llawn difrifoldeb, 'O Frenhines Fawr (neu O Frenin Mawr), rwyf yn d'addoli di ac yn ymgrymu o dy flaen di'. Yna mae'r Frenhines yn tynnu'r wyneb hyllaf a'r ystumiau mwyaf dieithr i beri i'w deiliad chwerthin. Os yw hi'n llwyddo i aflonyddu ar ddifrifoldeb ei deiliad, y chwaraewr sy'n chwerthin fydd y Frenhines/y Brenin nesaf.

Hela'r Fodrwy
Bydd y chwaraewyr yn eistedd mewn cylch, gan adael un yn ei ganol. Bydd darn hir o linyn, gyda chylch (megis modrwy neu dolen llenni) wedi'i edafu arno, yn cael ei glymu yn gylch o amgylch tu mewn y chwaraewyr yn y cylch. Bydd y chwaraewyr yn gafael yn y llinyn ac yn pasio'r fodrwy o amgylch y cylch o'r naill i'r llall. Mae'n rhaid i'r chwaraewr yn y canol ddyfalu pwy sydd â'r fodrwy. Os bydd y rhai sy'n ei chuddio yn symud eu dwylo i geisio twyllo'r chwaraewr yn y canol, bydd y dasg bron yn amhosibl. Pan fydd y sawl sydd yn y canol yn dyfalu'n gywir ym mha law y mae'r fodrwy'n cael ei chuddio, fe fydd yn ymuno â'r cylch, a bydd y sawl gafodd ei ddal yn gafael ynddi yn cymryd ei le.

News

Strange But True

  • list arrowLazy Keufs

    These were special dog tongs used for removing badly behaved dogs from church during services.  There is still a pair in St Beuno's Church, Clynnog Fawr, North Wales

     

Historical Handy Hints

Recipes