Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gemau

Mae llawer o'r gemau y bydden nhw'n eu chwarae yn oes Fictoria yn dal i fod gennym ni heddiw - mae llawer o oedolion â chofion annwyl o squeak piggy squeak, tic, charades, chwarae mwgwd y dall, hyd yn oed os nad yw plant yn eu chwarae mwyach. Mae modd dod o hyd i farblis, cwpan a phêl, gwn clec, powlio, topiau a dandis (jacks) heddiw os byddwch chi'n edrych o gwmpas.

Mae chwarae gemau yn ffordd sy'n hwyl o gyflwyno trafodaeth am y gwahaniaethau rhwng pobl oes Fictoria a chymdeithas heddiw. Efallai y byddech chi'n hoffi meddwl am beth y byddech chi'n ei wneud gyda'r nos pe na bae gennych chi drydan? Gallwch chi hefyd chwarae gemau geiriau a gemau holi i helpu plant i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a'u sgiliau cyfathrebu. Mae'n werth cofio mai ar gyfer adloniant oedolion yr ystyriwyd chwaraeon parlwr ar y cyfan, er nad oes unrhyw reswm pam na allan nhw fod yr un mor gyffrous i blant.

Yn Llety'r Barnwr byddwn ni'n chwarae gemau yn rheolaidd gydag ymwelwyr ifanc, a bydd eu hymateb yn ein plesio bob amser. Daw'r holl gemau o lyfrau gemau oes Fictoria ac maen nhw wedi'u dewis oherwydd eu bod nhw'n addas ar gyfer plant.

Mae Llety'r Barnwr yn gwerthu detholiad o deganau sy'n atgynhyrchiadau o rai oes Fictoria yn ei siop. Byddai'n bleser gennym ni anfon y rhain atoch chi am eu cost, yn ogystal â chostau postio a phecynnu. Ffoniwch ni i gael gwybod beth sydd gennym ni yn ein stoc a beth sydd ar gael.

Mewn stoc yn rheolaidd: llechi a phensiliau, cwpan a phêl, gynnau clec, marblis, dandis, tirluniau di-ben-draw, mygydau, llyfrau gwib, theatrau tegan.

 

News

Strange But True

  • list arrowTo stink or not to stink

    It takes 25 trips up and down our 41 stairs to bring the water from the basement water pump to fill the Judge's Bath (we know, we've tried it). Let's hope the judges liked to be stinky - poor maid!

     

Historical Handy Hints

Recipes