Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gemau

Mae llawer o'r gemau y bydden nhw'n eu chwarae yn oes Fictoria yn dal i fod gennym ni heddiw - mae llawer o oedolion â chofion annwyl o squeak piggy squeak, tic, charades, chwarae mwgwd y dall, hyd yn oed os nad yw plant yn eu chwarae mwyach. Mae modd dod o hyd i farblis, cwpan a phêl, gwn clec, powlio, topiau a dandis (jacks) heddiw os byddwch chi'n edrych o gwmpas.

Mae chwarae gemau yn ffordd sy'n hwyl o gyflwyno trafodaeth am y gwahaniaethau rhwng pobl oes Fictoria a chymdeithas heddiw. Efallai y byddech chi'n hoffi meddwl am beth y byddech chi'n ei wneud gyda'r nos pe na bae gennych chi drydan? Gallwch chi hefyd chwarae gemau geiriau a gemau holi i helpu plant i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a'u sgiliau cyfathrebu. Mae'n werth cofio mai ar gyfer adloniant oedolion yr ystyriwyd chwaraeon parlwr ar y cyfan, er nad oes unrhyw reswm pam na allan nhw fod yr un mor gyffrous i blant.

Yn Llety'r Barnwr byddwn ni'n chwarae gemau yn rheolaidd gydag ymwelwyr ifanc, a bydd eu hymateb yn ein plesio bob amser. Daw'r holl gemau o lyfrau gemau oes Fictoria ac maen nhw wedi'u dewis oherwydd eu bod nhw'n addas ar gyfer plant.

Mae Llety'r Barnwr yn gwerthu detholiad o deganau sy'n atgynhyrchiadau o rai oes Fictoria yn ei siop. Byddai'n bleser gennym ni anfon y rhain atoch chi am eu cost, yn ogystal â chostau postio a phecynnu. Ffoniwch ni i gael gwybod beth sydd gennym ni yn ein stoc a beth sydd ar gael.

Mewn stoc yn rheolaidd: llechi a phensiliau, cwpan a phêl, gynnau clec, marblis, dandis, tirluniau di-ben-draw, mygydau, llyfrau gwib, theatrau tegan.

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowWhat did Victoria do first

    after her coronation in 1837?  Have a parliamentary meeting?  Have tea with all the royal dignitaries?  No - she gave her dog, Dash, a bath.

     

Historical Handy Hints

Recipes