Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gemau

Mae llawer o'r gemau y bydden nhw'n eu chwarae yn oes Fictoria yn dal i fod gennym ni heddiw - mae llawer o oedolion â chofion annwyl o squeak piggy squeak, tic, charades, chwarae mwgwd y dall, hyd yn oed os nad yw plant yn eu chwarae mwyach. Mae modd dod o hyd i farblis, cwpan a phêl, gwn clec, powlio, topiau a dandis (jacks) heddiw os byddwch chi'n edrych o gwmpas.

Mae chwarae gemau yn ffordd sy'n hwyl o gyflwyno trafodaeth am y gwahaniaethau rhwng pobl oes Fictoria a chymdeithas heddiw. Efallai y byddech chi'n hoffi meddwl am beth y byddech chi'n ei wneud gyda'r nos pe na bae gennych chi drydan? Gallwch chi hefyd chwarae gemau geiriau a gemau holi i helpu plant i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a'u sgiliau cyfathrebu. Mae'n werth cofio mai ar gyfer adloniant oedolion yr ystyriwyd chwaraeon parlwr ar y cyfan, er nad oes unrhyw reswm pam na allan nhw fod yr un mor gyffrous i blant.

Yn Llety'r Barnwr byddwn ni'n chwarae gemau yn rheolaidd gydag ymwelwyr ifanc, a bydd eu hymateb yn ein plesio bob amser. Daw'r holl gemau o lyfrau gemau oes Fictoria ac maen nhw wedi'u dewis oherwydd eu bod nhw'n addas ar gyfer plant.

Mae Llety'r Barnwr yn gwerthu detholiad o deganau sy'n atgynhyrchiadau o rai oes Fictoria yn ei siop. Byddai'n bleser gennym ni anfon y rhain atoch chi am eu cost, yn ogystal â chostau postio a phecynnu. Ffoniwch ni i gael gwybod beth sydd gennym ni yn ein stoc a beth sydd ar gael.

Mewn stoc yn rheolaidd: llechi a phensiliau, cwpan a phêl, gynnau clec, marblis, dandis, tirluniau di-ben-draw, mygydau, llyfrau gwib, theatrau tegan.

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowHow did Victorians try out a new invention?

    Test it on the servants of course! That's what happened in 1860 at The Judge's Lodging, when gas lighting was put into the basement and not the Judge's rooms. They wanted to see if they got sick from the fumes. The servants were fine - that's why we got the lights working again.

Historical Handy Hints

Recipes