Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Dyddiau Ysgol Oes Fictoria Adnoddau ar gyfe

Sut beth oedd bod yn blentyn mewn ysgol yn Oes Fictoria? Oedden nhw’n dysgu’r un pethau â ni? Sut oedden nhw’n gwisgo? Beth fydden nhw’n ei chwarae amser egwyl? Rydym wedi gosod detholiad o wrthrychau a gwerslyfrau ysgol o gasgliad Llety’r Barnwr, ynghyd â nodiadau i’ch helpu i ddysgu amdanyn nhw ac awgrymiadau o gwestiynau amdanyn nhw yr hoffech chi o bosib eu defnyddio yn eich ystafell ddosbarth.

Cliciwch yma i lawrlwytho pecyn pdf o luniau, adnoddaua nodiadau

Dim darllenydd pdf? cliciwch yma

Dyma rai cysylltau efallai yr hoffech chi roi cynnig arnyn nhw os ydych chi am ddarganfod mwy am Ysgolion Oes Fictoria.

 

BBC History for Primary Schools

Powys Digital History

 

 

 

News

Strange But True

  • list arrowLazy Keufs

    These were special dog tongs used for removing badly behaved dogs from church during services.  There is still a pair in St Beuno's Church, Clynnog Fawr, North Wales

     

Historical Handy Hints

Recipes