Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Doliau

Vitorian Dolls

Mae'r ddwy ddol sydd i'w gweld yma'n dangos yn effeithiol y gwahaniaeth rhwng yr hyn fyddai gan ferched cyfoethog a merched tlawd i chwarae â nhw. Mae gan y ddol fawr wyneb a dwylo porslen, a fyddai'n ddrud i'w cynhyrchu, llygaid gwydr a chorff lledr wedi'i stwffio â blawd llif. Gwallt dynol yw ei gwallt, y byddai gwneuthurwyr doliau yn ei brynu oddi wrth ferched tlawd oedd yn ei werthu am arian. Nid pethau i chwarae gyda nhw oedd rhai o'r doliau porslen. Gwrthrychau hardd i edrych arnyn nhw ac i ddangos pa mor gyfoethog oedd y teulu oedd berchen arnyn nhw oedd y rhain. Roedd y doliau pren neu ddoliau pren cymalog yn rhatach o lawer. Roedd yn bosib eu prynu neu eu gwneud i blentyn tlawd. Mae gan hon freichiau a choesau sy'n symud ond doedd gan rai ddim breichiau na choesau (doliau 'stymp'), ac roedd yn bosib eu gwneud allan o begiau dillad, llwyau ac hyd yn oed hen esgidiau. Byddai doliau yn helpu merched i ddysgu i edrych ar ô eraill, bydden nhw'n gwmni i blentyn unig, ac wrth fynd â nhw allan i 'de parti', bydden nhw'n rhoi cyfle i blant gymdeithasu. Gallen nhw dreulio sawl awr yn gwneud dillad ac ategolion iddyn nhw, gan wella'u sgiliau gwnïo a chrefft. Daw'r lluniad o erthygl yn The Girl's Own Annual, 1880, ac roedd yn darlunio erthygl o'r enw How to Dress Dolls.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y llun. Pa ddol fyddai'n eiddo i ferch gyfoethog a pha un i ferch dlawd? O ba ddefnydd mae'r doliau wedi'u gwneud? O ble ddaeth gwallt y ddol tsieni a pham? Allan o beth allech chi wneud dol os nad oedd gennych chi arian? Pa fath o gemau allen nhw eu chwarae gyda'u doliau?
Edrychwch ar y lluniad. Sawl gwahanol fath o ddol sydd yna? Ydych chi'n meddwl y byddai rhai o'r rhain yn eiddo i fechgyn? Pa rai? Pa ddol fyddai wedi costio fwyaf o arian? Fyddai rhywun wedi chwarae gyda'r ddol yma? Allwch chi weld doliau wedi'u gwneud allan o glytiau, o bren ac o borslen?
Gallech wneud dol i ferch dlawd gan ddefnyddio llwy bren neu beg dillad fel corff. Gallech wneud dillad allan o garpiau o ddefnydd.

doll drawing

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes