Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Dol Pedler

Dol Pedler

Roedd y doliau pedler Seisnig yn gopïau ffyddlon o'r masnachwyr stryd oedd i'w gweld yn gyffredin yn Llundain a dinasoedd eraill. Roedd eu dillad yn dangos yn fanwl-gywir dillad y dosbarthiadau gweithiol ar y pryd, tra byddai eu berfâu neu eu basgedi yn llawn o gopïau bychain o nwyddau ar werth, megis llysiau neu offer tŷ. Mae'r fenyw berfa drol yma'n dyddio o tua 1815. Mae'r nwyddau wedi hen ddiflannu o'i chert. Roedd wedi ei gwneud allan o blastr a phren ac wedi'i dylunio i'w llusgo â chortyn.

Yn yr ystafell ddosbarth:

Beth mae’r fenyw yma’n ei wneud? Oedd hi’n gyfoethog ynteu’n dlawd? Beth ydych chi’n meddwl oedd yn ei berfa drol? Efallai y gallech chi wneud ychydig o lysiau a ffrwythau bychain allan o glai modelu a fyddai yn ffitio ynddi.

News

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes