Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Dol Pedler

Dol Pedler

Roedd y doliau pedler Seisnig yn gopïau ffyddlon o'r masnachwyr stryd oedd i'w gweld yn gyffredin yn Llundain a dinasoedd eraill. Roedd eu dillad yn dangos yn fanwl-gywir dillad y dosbarthiadau gweithiol ar y pryd, tra byddai eu berfâu neu eu basgedi yn llawn o gopïau bychain o nwyddau ar werth, megis llysiau neu offer tŷ. Mae'r fenyw berfa drol yma'n dyddio o tua 1815. Mae'r nwyddau wedi hen ddiflannu o'i chert. Roedd wedi ei gwneud allan o blastr a phren ac wedi'i dylunio i'w llusgo â chortyn.

Yn yr ystafell ddosbarth:

Beth mae’r fenyw yma’n ei wneud? Oedd hi’n gyfoethog ynteu’n dlawd? Beth ydych chi’n meddwl oedd yn ei berfa drol? Efallai y gallech chi wneud ychydig o lysiau a ffrwythau bychain allan o glai modelu a fyddai yn ffitio ynddi.

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowHow did Victorians try out a new invention?

    Test it on the servants of course! That's what happened in 1860 at The Judge's Lodging, when gas lighting was put into the basement and not the Judge's rooms. They wanted to see if they got sick from the fumes. The servants were fine - that's why we got the lights working again.

Historical Handy Hints

Recipes