Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Dillad ac Esgidiau

Byddai dillad plant oes Fictoria yn aml yn gwneud i'r plant edrych fel oedolion bychain. Yma, gallwch weld dillad 'gorau' bachgen bach a merch fach. Dyma'r dillad fydden nhw'n eu gwisgo pan fyddai pobl ddiarth yn dod i de, pan fydden nhw'n mynd i barti neu i achlysur cymdeithasol arall. Mae ffrog y ferch wedi'i gwneud o ddefnydd melfed a thaffeta, tra bo botymau o wydr sgleiniog, wedi'u gwneud i edrych fel diemwntau, ar siwt y bachgen. Byddai teuluoedd llai cyfoethog yn gwnïo dillad eu hunain i'w plant, gan ddefnyddio defnydd o hen ddillad oedolion. Yn achos y ddau bâr o esgidiau, mae un yn eiddo i ferch gyfoethog a'r llall i ferch dlawd. Mae'r esgidiau lledr patent yn feddal, â hoelion bychain yn dal y gwadnau. Byddai angen esgidiau fyddai'n treulio'n dda ar y ferch dlawd, gyda gwadnau pren a 'gwadn' fetel wedi'i hoelio arnyn nhw.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y dillad. O ba ddefnydd maen nhw wedi'u gwneud? Oedd y rhain yn eiddo i blant cyfoethog ynteu i blant tlawd? Pam na welwn ni lawer o ddillad plant tlawd oes Fictoria erbyn heddiw? Edrychwch ar yr esgidiau: pa bâr fyddai'n eiddo i ferch gyfoethog a pha rai i ferch dlawd? O ba ddefnydd maen nhw wedi'u gwneud? Ydyn nhw'n edrych yn gyfforddus? Beth yw diben y pren mesur? Oes gennych chi ddillad fyddwch chi'n eu cadw 'at orau'?

children's clothes
children's shoes

News

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes