Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Dillad ac Esgidiau

Byddai dillad plant oes Fictoria yn aml yn gwneud i'r plant edrych fel oedolion bychain. Yma, gallwch weld dillad 'gorau' bachgen bach a merch fach. Dyma'r dillad fydden nhw'n eu gwisgo pan fyddai pobl ddiarth yn dod i de, pan fydden nhw'n mynd i barti neu i achlysur cymdeithasol arall. Mae ffrog y ferch wedi'i gwneud o ddefnydd melfed a thaffeta, tra bo botymau o wydr sgleiniog, wedi'u gwneud i edrych fel diemwntau, ar siwt y bachgen. Byddai teuluoedd llai cyfoethog yn gwnïo dillad eu hunain i'w plant, gan ddefnyddio defnydd o hen ddillad oedolion. Yn achos y ddau bâr o esgidiau, mae un yn eiddo i ferch gyfoethog a'r llall i ferch dlawd. Mae'r esgidiau lledr patent yn feddal, â hoelion bychain yn dal y gwadnau. Byddai angen esgidiau fyddai'n treulio'n dda ar y ferch dlawd, gyda gwadnau pren a 'gwadn' fetel wedi'i hoelio arnyn nhw.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y dillad. O ba ddefnydd maen nhw wedi'u gwneud? Oedd y rhain yn eiddo i blant cyfoethog ynteu i blant tlawd? Pam na welwn ni lawer o ddillad plant tlawd oes Fictoria erbyn heddiw? Edrychwch ar yr esgidiau: pa bâr fyddai'n eiddo i ferch gyfoethog a pha rai i ferch dlawd? O ba ddefnydd maen nhw wedi'u gwneud? Ydyn nhw'n edrych yn gyfforddus? Beth yw diben y pren mesur? Oes gennych chi ddillad fyddwch chi'n eu cadw 'at orau'?

children's clothes
children's shoes

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowInexpressibles

    The name given to the tight trousers worn by some Regency gentlemen, such as the notorious Beau Brummell and his 'dandy' followers,  as they showed off their leg muscles.

Historical Handy Hints

Recipes