Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Deunyddiau Astudio

1. Llechen a phensil: Byddai defnyddio llechen yn y dosbarth yn ffordd hawdd a chost effeithiol o ysgrifennu a thynnu llun. Byddai'r pensiliau wedi'u gwneud o lechi hefyd a gellid glanhau'r bwrdd er mwyn dechrau eto.

Llechen a Phensil

2. Potel inc, pot inc ac ysgrifbin, bocs i'r pensiliau a'r ysgrifbinnau: Nid yw'n hawdd ysgrifennu'n daclus ag ysgrifbinnau inc, yn enwedig rhai fel y rhain sy'n cael eu dipio yn yr inc. Byddai potiau inc y plant yn cael eu llenwi o botel fawr. Byddai'n rhaid ichi allu ysgrifennu'n eithaf cyflym - byddai'r athro yn aml yn darllen allan yr hyn oedd i'w ysgrifennu a byddai'n rhaid ichi allu cadw i fyny ag ef.

Potel Ink

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Beth yw 'hylif ysgrifennu'? Ydych chi'n meddwl y byddai'n hawdd ysgrifennu â'r ysgrifbin yma? Pam mae'r bocs pren mor fudr? Ceisiwch gael ysgrifbin inc i roi cynnig arni.

 

3. Llusern Hud: Defnyddiwyd llusern hud yn aml i ddangos darluniau. Maen nhw'n eithaf tebyg i daflunyddion sleidiau. Mae hon yn gweithio trwy roi darluniau ar wydr i mewn i'r llithrydd pren a'u symud y tu ôl i'r lens. Mae drws yn y cefn lle byddech chi'n gosod golau olew a fyddai'n disgleirio trwy'r sleid ac yn taflunio'r ddelwedd ar wal. Byddai'r simnai ar y top yn helpu'r gwres o'r lamp i ddianc. Roedd yn bosib prynu setiau o sleidiau. Roedd llawer ohonyn nhw wedi'u paentio, fel y rhain, sef pedwar allan o set sy'n adrodd stori Dick Whittington. Yn ddiweddarach, roedd yn bosib cael setiau o sleidiau ffotograffig, yn aml o leoedd, er mwyn i'r plant ddysgu amdanyn nhw.

slide 1   slide 2

magic lantern

slide 3   slide 4

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Ceisiwch ddyfalu beth mae'r peiriant yma'n ei wneud a sut mae'n gweithio. Pa fath o bethau fyddwn ni'n eu defnyddio nawr i ddangos darluniau (un llun ar y tro neu symudol). Edrychwch ar y sleidiau. Pam mae rhifau gwahanol arnyn nhw? O ba stori maen nhw'n dod?

 

4. Dysgu ar y Cof: Roedd addysgu yn bennaf trwy ddysgu ar y cof a disgyblaeth, felly doedd dyddiau ysgol ddim yn apelgar iawn i'r rhan fwyaf o blant. Gan fod llawer o blant yn dechrau gweithio yn ddeg oed, nid oedd plentyndod yn llawer o hwyl! Roedd llyfrau 'Cwestiwn ac Ateb' yn ddull poblogaidd o ddysgu ffeithiau. Daw'r tudalennau yma o A Child's Guide To Knowledge: Being a Collection of Useful and Familiar Questions and Answers on Everyday Subjects, adapted for Young Persons and Arranged in the most Simple and Easy Language, 1860.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Darllenwch y chwe thudalen yma. Edrychwch ar sut mae pob pwnc wedi'i gysylltu â'r nesaf. Edrychwch ar y dull ysgrifennu - ydy o'n anodd i'w ddarllen? Dewiswch ddau beth gwahanol (e.e. yr haul a buwch) a cheisiwch ysgrifennu cwestiynau ac atebion sy'n dechrau ag un ac yn diweddu â'r llall. 

 

 

textbook 1textbook 2

textbook 3textbook 4

 

textbook 5textbook 6

News

Strange But True

  • list arrowThere's nothing like a nice private shower!

    Having a shower in Victorian times meant a line of maids passing water up a ladder to the final one who poured it over your head whilst you stood in your metal frame or tent contraption - you can see one at Erdigg, an historic house near Wrexham, North Wales.

     

Historical Handy Hints

Recipes