Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Cacennau a Theisennau Ffansi

Cacen Driphwys

1 pwys o fenyn, 1 pwys o flawd, 1 pwys o siwgr, 8 ŵy, 1 gwydr gwin o frandi (nid os ydych chi'n gwneud hyn i blant!), ychydig o halen, croen dwy oren neu lemon wedi'u rhwbio ar siwgr.
Rhowch y menyn mewn basn a'i droi gyda llwy bren nes ei fod yn edrych fel hufen trwchus; yna ychwanegwch y blawd, y siwgr a'r wyau fesul tipyn; pan fydd popeth wedi'i gyfuno'n llwyr ychwanegwch y brandi, croen y ffrwythau a'r halen; cymysgwch popeth yn dda âi gilydd a phobwch y cacennau mewn unrhyw fath o fowld (gyda menyn wedi'i gaenu ynddo), neu mewn tun wedi'i leinio â phapur â menyn arno. Gallwch chi hefyd ychwanegu eirin, cyrens, cnau almon, cnau pistasio, croen candi neu geirios wedi'u sychu. Dylai hyn wneud dwy gacen o faint da.
Francatelli

Bisgedi Amwythig

Pwyswch un pwys o flawd, a rhwbiwch hanner pwys o fenyn a chwe owns o siwgr i mewn iddo. Gwnewch bant yn y canol a thorri cwpl o wyau iddo ac ychwanegwch ddigon o laeth i wneud pâst hyblyg y bydd modd ei rolio i drwch darn ceiniog. Torrwch yn gacennau bychain gyda thorrwr crwn; pobwch nhw yn y ffwrn ar dymheredd canolig.
Gallwch chi wneud cacennau sinsir yn union yr un fath âr uchod, ond ychwanegwch hanner owns o sinsir mâl cyn ei gymysgu; a chacennau sinamon trwy rwbio owns a hanner o sinamon mâl i mewn ar ôl cymysgu'r pâst.
Alexis Soyer

Cacennau Caws Afal

½ pwys o bwlp afalau, ¼ pwys o siwgr, ¼ pwys o fenyn, 4 ŵy, croen a sudd 1 lemon.
Pliciwch ddigon o afalau i wneud ½ pwys pan fyddan nhw wedi'u coginio, tynnwch eu calonnau a'u berwi; ychwanegwch y siwgr, y menyn, a ddylai fod wedi toddi, yr wyau, gan adael gwyn 2 ŵy allan, croen 1 lemon wedi'i gratio a sudd y lemon; cymysgwch y cymysgedd yn dda; leiniwch duniau pati gyda thoes pwff, rhoi'r cymysgedd i mewn a'u pobi am oddeutu 20 munud. Bydd hyn yn gwneud rhwng 18 ac 20 o gacennau caws.
Mrs Beeton

Brechdanau Crwst

Toes pwff, jam o unrhyw fath, gwyn ŵy, siwgr wedi'i hidlo.
Rholiwch y toes allan yn denau; rhowch ei hanner ar silff neu dun pobi, a thaenu cyffaith bricyll, eirin gwyrdd neu unrhyw gyffaith sydd orau gennych drosto. Rhowch haen arall o does tenau dros hwn; gwasgwch yr holl ymylon gyda'i gilydd a rhowch linellau ar yr arwyneb â chyllell i ddangos lle i'w dorri pan fydd wedi'i bobi. Pobwch am 20-30 munud ac, ychydig cyn iddo orffen coginio, cymerwch ef allan o'r ffwrn, brwsiwch y gwyn ŵy drosto a'r siwgr wedi'i hidlo, ac yna'i roi yn ôl yn y ffwrn i newid ei liw. Pan fydd yn oer, torrwch ef yn stribedi; pentyrrwch y rhain ar ddysgl mewn siâp pyramid, yn barod i'w gweini. Mae'r stribedi hyn, wedi'u torri yn rhyw ddwy fodfedd o hyd ac wedi'u pentyrru mewn rhesi cylchog, gyda llond plât o hufen chwip â chyflas wedi'i arllwys i'r canol, yn gwneud saig ddel iawn.
Mrs Beeton

Vol-au-vent o fefus ffres

Llenwch gasys vol-au-vents cynnes gyda mefus ffres wedi'u torri'n fân, siwgr fel y dymunwch, a hufen chwip drostyn nhw.
Wedi'i addasu o rysáit
Mrs Beeton

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowTo stink or not to stink

    It takes 25 trips up and down our 41 stairs to bring the water from the basement water pump to fill the Judge's Bath (we know, we've tried it). Let's hope the judges liked to be stinky - poor maid!

     

Historical Handy Hints

Recipes