Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Cacennau a Theisennau Ffansi

Cacen Driphwys

1 pwys o fenyn, 1 pwys o flawd, 1 pwys o siwgr, 8 ŵy, 1 gwydr gwin o frandi (nid os ydych chi'n gwneud hyn i blant!), ychydig o halen, croen dwy oren neu lemon wedi'u rhwbio ar siwgr.
Rhowch y menyn mewn basn a'i droi gyda llwy bren nes ei fod yn edrych fel hufen trwchus; yna ychwanegwch y blawd, y siwgr a'r wyau fesul tipyn; pan fydd popeth wedi'i gyfuno'n llwyr ychwanegwch y brandi, croen y ffrwythau a'r halen; cymysgwch popeth yn dda âi gilydd a phobwch y cacennau mewn unrhyw fath o fowld (gyda menyn wedi'i gaenu ynddo), neu mewn tun wedi'i leinio â phapur â menyn arno. Gallwch chi hefyd ychwanegu eirin, cyrens, cnau almon, cnau pistasio, croen candi neu geirios wedi'u sychu. Dylai hyn wneud dwy gacen o faint da.
Francatelli

Bisgedi Amwythig

Pwyswch un pwys o flawd, a rhwbiwch hanner pwys o fenyn a chwe owns o siwgr i mewn iddo. Gwnewch bant yn y canol a thorri cwpl o wyau iddo ac ychwanegwch ddigon o laeth i wneud pâst hyblyg y bydd modd ei rolio i drwch darn ceiniog. Torrwch yn gacennau bychain gyda thorrwr crwn; pobwch nhw yn y ffwrn ar dymheredd canolig.
Gallwch chi wneud cacennau sinsir yn union yr un fath âr uchod, ond ychwanegwch hanner owns o sinsir mâl cyn ei gymysgu; a chacennau sinamon trwy rwbio owns a hanner o sinamon mâl i mewn ar ôl cymysgu'r pâst.
Alexis Soyer

Cacennau Caws Afal

½ pwys o bwlp afalau, ¼ pwys o siwgr, ¼ pwys o fenyn, 4 ŵy, croen a sudd 1 lemon.
Pliciwch ddigon o afalau i wneud ½ pwys pan fyddan nhw wedi'u coginio, tynnwch eu calonnau a'u berwi; ychwanegwch y siwgr, y menyn, a ddylai fod wedi toddi, yr wyau, gan adael gwyn 2 ŵy allan, croen 1 lemon wedi'i gratio a sudd y lemon; cymysgwch y cymysgedd yn dda; leiniwch duniau pati gyda thoes pwff, rhoi'r cymysgedd i mewn a'u pobi am oddeutu 20 munud. Bydd hyn yn gwneud rhwng 18 ac 20 o gacennau caws.
Mrs Beeton

Brechdanau Crwst

Toes pwff, jam o unrhyw fath, gwyn ŵy, siwgr wedi'i hidlo.
Rholiwch y toes allan yn denau; rhowch ei hanner ar silff neu dun pobi, a thaenu cyffaith bricyll, eirin gwyrdd neu unrhyw gyffaith sydd orau gennych drosto. Rhowch haen arall o does tenau dros hwn; gwasgwch yr holl ymylon gyda'i gilydd a rhowch linellau ar yr arwyneb â chyllell i ddangos lle i'w dorri pan fydd wedi'i bobi. Pobwch am 20-30 munud ac, ychydig cyn iddo orffen coginio, cymerwch ef allan o'r ffwrn, brwsiwch y gwyn ŵy drosto a'r siwgr wedi'i hidlo, ac yna'i roi yn ôl yn y ffwrn i newid ei liw. Pan fydd yn oer, torrwch ef yn stribedi; pentyrrwch y rhain ar ddysgl mewn siâp pyramid, yn barod i'w gweini. Mae'r stribedi hyn, wedi'u torri yn rhyw ddwy fodfedd o hyd ac wedi'u pentyrru mewn rhesi cylchog, gyda llond plât o hufen chwip â chyflas wedi'i arllwys i'r canol, yn gwneud saig ddel iawn.
Mrs Beeton

Vol-au-vent o fefus ffres

Llenwch gasys vol-au-vents cynnes gyda mefus ffres wedi'u torri'n fân, siwgr fel y dymunwch, a hufen chwip drostyn nhw.
Wedi'i addasu o rysáit
Mrs Beeton

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowLazy Keufs

    These were special dog tongs used for removing badly behaved dogs from church during services.  There is still a pair in St Beuno's Church, Clynnog Fawr, North Wales

     

Historical Handy Hints

Recipes