Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Bwydydd Sawrus

Pâst Samwn

Pan fydd gennych chi samwn oer dros ben, tynnwch y croen oddi arno, a'i ddiesgyrnu, ac yna'i roi mewn mortar marmor gyda digonedd o fenyn clir; ychwanegwch eithaf tipyn o bupur, mês a brag ato, torri ffenigl yn fân iawn a'u curo i gyd gyda'i gilydd yn eithriadol o fân, a rhoi'r pâst yn dynn mewn potyn, a'i orchuddio â Menyn clir.
Mrs Rafald

Nodyn Llety'r Barnwr - Mae'n hawdd iawn gwneud hwn yn gyflym os oes gennych chi brosesydd bwyd. Gallwch chi ddefnyddio samwn tun rhad ac mae'r blas yn dal i fod yn wych. Fe ddylech ei weini gyda thrionglau o dost sych oer, ond fe allech ei roi mewn brechdanau. I gael menyn clir, twymwch ef yn araf hyd nes bydd yn dechrau gwahanu. Bydd y menyn rydych chi'n ei dywallt dros y pâst yn caledu nes dod yn haen drosto.

Torth Ham

8 owns o ham, 4 owns o gorn-bîff, 4 owns o friwsion bara, wedi'u tostio'n ysgafn, 1 afal coginio, wedi'i gratio, 2 owns o syltanas, 2 ŵy, wedi'u curo, 1 llwy fwrdd o bersli wedi'i dorri'n fân, 1 llwy de o groen lemon wedi'i gratio, pinsiad o bupur Jamaica, pinsiad o nytmeg, llaeth, halen a phupur.
Irwch dun bara a chaenu'r tu mewn â briwsion bara. Briwiwch y cig a'i gymysgu gyda gweddill y briwsion bara, ffrwythau, perlysiau, sbeisys a halen a phupur. Rhwymwch hwn ynghyd â'r wyau, gan ychwanegu ychydig o laeth os oes angen. Llwywch y cymysgedd yn ofalus i'r tun bara a'i bobi am 40 munud. Gadewch iddo oeri ac yna ei droi allan. Gallwch hefyd ei fwyta yn boeth.
Wedi'i addasu o rysáit Mrs Beeton

Patis Cyw a Ham

Cyw rhost oer. I bob ¼ pwys o hwn, caniatewch 2 owns o ham, 3 llwy fwrdd o hufen, 2 llwy fwrdd o wlych llysiau, ½ llwy de o groen lemon wedi'i falu; pupur cayenne, halen, a phupur fel y dymunwch; 1 llwy fwrdd o sudd lemon, 1 owns o fenyn wedi'i rolio mewn blawd, casys vol-au-vent.
Briwiwch y cig gwyn o'r cyw rhost oer yn fân iawn, ar ôl cael gwared âr croen i gyd; pwyswch ef, ac i bob ¼ pwys o gig, caniatewch y gyfran uchod o ham wedi'i friwio. Rhowch y rhain i mewn i sosban stiwio gyda'r gweddill o'r cynhwysion, a'u troi dros y gwres am ddeg munud neu ¼ awr, gan ofalu nad yw'r cymysgedd yn llosgi. Coginiwch y casys vol-au-vents a phan fyddan nhw wedi'u coginio, llenwch nhw âr cymysgedd.
Wedi'i addasu o rysáit Mrs Beeton

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowInexpressibles

    The name given to the tight trousers worn by some Regency gentlemen, such as the notorious Beau Brummell and his 'dandy' followers,  as they showed off their leg muscles.

Historical Handy Hints

Recipes