Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Brechdanau

Brechdanau Fictoria

Torrwch dafellau tenau o fara brown a rhoi menyn arnynt, a rhwng dwy dafell rhowch y canlynol bob yn ail: wyau wedi'u berwi'n galed ac wedi'u tafellu'n denau, berwr salad bach neu ferwr cynnar, ffiledi o frwyniaid wedi'u glanhau; rhannwch y tafelli hyn yn sgwariau neu'n betryalau bychain a'u gweini ar napcyn, naill ai i frecwast, i ginio bach neu i swper.
Francatelli, Cogydd i'r Frenhines Fictoria

Brechdanau Cyffredin


Rhwng tafellau tenau o fara menyn wedi'u torri naill ai o dorthau dau bwys brown neu dorthau Ffrengig neu o roliau, rhowch dafellau tenau o gig eidion, cig llo a ham, neu facwn, cig dafad, cig dofednod neu helgig; pa rai bynnag y byddwch chi'n eu defnyddio dylech fod wedi rhoi pupur a halen ar y cig, a mwstard Seisnig neu Ffrengig; weithiau ychwanegir picls wedi'u tafellu. Pan fyddwch chi wedi gwneud y brechdanau, pwyswch arnyn nhw â'ch llaw, i wneud i'r holl gynhwysion ddod at ei gilydd, torrwch nhw yn sgwariau, a'u gweini ar napcyn.
Francatelli

Brechdan Gaws (eithaf newydd)


Cymerwch ychydig bach o gaws hufen ffres iawn, a'i roi mewn basn neu fortar marmor. Ychwanegwch ychydig o halen, pupur a mwstard a'i guro'n dda hyd nes bydd y cymysgedd yr un ansawdd â menyn; os yw'n rhy galed, ychwanegwch ychydig o'r olaf, a'i ddefnyddio fel menyn ar fara â thafellau o gig rhyngddyn nhw.
Alexis Soyer

Brechdanau Caws


Er nad saig picnic yw hwn, rydyn ni wedi'i gynnwys i ddangos beth oedd tafell 'denau' o gaws yn ei olygu!
Gan ddechrau efo darn mawr tew o gaws Caer, neu unrhyw gaws cyfoethog da, torrwch ychydig o dafellau tenau rhyw ½ modfedd o drwch, a'u gosod rhwng tafellau o fara menyn brown, fel brechdanau. Gallwch chi osod y rhain ar blât yn y ffwrn a, phan fydd y bara wedi tostio, eu gweini ar napcyn yn boeth iawn ac yn gyflym iawn.
Mrs Beeton

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowHow did Victorians try out a new invention?

    Test it on the servants of course! That's what happened in 1860 at The Judge's Lodging, when gas lighting was put into the basement and not the Judge's rooms. They wanted to see if they got sick from the fumes. The servants were fine - that's why we got the lights working again.

Historical Handy Hints

Recipes