Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Blociau Darluniau

Byddai'r rhain yn cael eu defnyddio ar gyfer adeiladu ac fel math o jig-so tri dimensiwn; mae'r blociau'n wag ac wedi'u gwneud allan o ddarnau tenau o bren ac wedi'u gorchuddio a darluniau papur.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Sawl darlun cyflawn allech chi eu gwneud â'r set yma? Pa anifeiliaid allwch chi eu gweld? Gwnewch set o giwbiau allan o gerdyn tenau a naill ai lluniadu darluniau neu ddefnyddio darluniau o gylchgronau ar y 6 ochr.

picture blocks

News

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes