Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Beth wnawn ni iw fwyta ir barnwr heddiw

Roedd yn beth cymhleth creu bwydlen ar gyfer Cinio Fictoraidd. Mae meddwl am beth y bydden nhw wedi'i fwyta yn codi llawer o gwestiynau am eu ffordd o fyw, eu cyfoeth, eu lleoliad a'u hiechyd. Yn Llety'r Barnwr byddwn yn aml yn gweithio gydag ymwelwyr ifanc i greu bwydlen ar gyfer cinio'r Barnwr ac yn cymharu hyn â'r bwyd a roddwyd i'r bobl dlawd fel cymorth elusengar.

Yma fe fyddwch chi'n gweld sampl o fwydlen ar gyfer rhywun cyfoethog, cawl i bobl dlawd a rhestr o'r bwydydd amrwd a oedd ar gael bob mis, a bydd y rhain yn rhoi syniad ichi o'r amrywiaeth fawr o fwyd y bydden nhw'n ei fwyta. Pan fyddwch chi'n edrych ar y sampl o fwydlen, cofiwch bod pob un o'r seigiau yma'n cael eu rhoi ar y bwrdd - yna roedd y bobl a oedd yn ciniawa yn gallu penderfynu beth roedden nhw am ei fwyta (gallen nhw fwyta popeth os mai dyna oedd eu dymuniad!) Beth am roi cynnig ar greu eich bwydlen eich hun i'n barnwr?

Dyma ychydig o gwestiynau i'ch rhoi ar ben y ffordd:
Os nad oedden nhw'n byw yn agos i'r môr, sut oedd y rhan fwyaf o'r pysgod yn eu cyrraedd? A pha mor ffres oedd y pysgod yma?
Oes yna unrhyw le arall lle gallen nhw fod wedi dod o hyd i bysgod?
Pam y bydden nhw'n defnyddio llawer o siwgr a sbeisys ym mwyd pobl gyfoethog?

Sut fydden nhw'n storio ffrwythau a llysiau dros y gaeaf?
O ble fydden nhw'n cael bananas, er enghraifft? (Efallai y gallech chi lunio siart o siwrnai banana o'i choeden i fwrdd cyfoethog.)
Pa fathau o gigoedd a ffrwythau fyddai ar gael i bobl gyfoethog ac i bobl dlawd?
Beth fyddai'n digwydd i'r holl fwyd oedd heb ei fwyta? (A fyddai'r gweision a'r morynion yn cael y cwbl p'un a oedd 'na ffyrdd o'i ddefnyddio mewn seigiau eraill?)
Sut fydden nhw'n coginio pob saig? (Edrychwch ar lun o'n cegin i gael rhai syniadau.)
Sut fydden nhw'n cadw pethau'n boeth? (Mae gennym ni wresogyddion sy'n sefyll o flaen y tanau i roi dysglau arnyn nhw.)
Sut fydden nhw'n cadw pethau'n oer?
O ble roedden nhw'n cael rhew?

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowLazy Keufs

    These were special dog tongs used for removing badly behaved dogs from church during services.  There is still a pair in St Beuno's Church, Clynnog Fawr, North Wales

     

Historical Handy Hints

Recipes