Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Amseroedd pan mae pethau yn eu tymor

Wedi'i gymryd o 'Book of Household Management", 1861 Mrs Beeton

IONAWR

Pysgod
- Barfogiaid, lledod bannog, carpiaid, penfreision, crancod, siacrod cochion, brwyniaid, llyswennod, lledod, hadogiaid, penwaig, lampreiod, cimychiaid, cregyn gleision, wystrys, draenogiaid, penhwyaid, lledod brych, corgimychiaid, berdys, cathod môr, morfrithyllod, lledod chwith, corbenwaig, styrsiynod, ysgretennod, morgathod pigog, torbytiaid, gwyniaid y môr.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen 6 - 10 wythnos oed, cig dafad, porc, cig llo, cig carw.
Dofednod - Capylltiaid, ffowls, colomennod dof, cywennod, cwningod, tyrcwn.
Helgig - Grugieir, ysgyfarnogod, petris, ffesantod, giachod, adar hela, cyffylogod.
Llysiau - Betys, brocoli, bresych, moron, seleri, gorthyfail, berwr, ciwcymbr (gorfod), endif, letys, pannas, tatws, betys crych, sbigoglys, maip, amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Afalau, grawnwin, afalau tindwll, cnau, orennau, gellyg, cnau Ffrengig, ffrwythau siwgr (oddi tramor), ffrwythau wedi sychu, fel almwnau a resins, eirin Ffrengig a Sbaenaidd, eirin sych, ffigys, dêts.


CHWEFROR

Pysgod
- Barfogiaid, lledod bannog, carpiaid, gellir prynu penfreision ond nid ydynt cystal ag ydynt ym mis Ionawr, crancod, siacrod cochion, brwyniaid, llyswennod, lledod, hadogiaid, penwaig, lampreiod, cimychiaid, cregyn gleision, wystrys, draenogiaid, penhwyaid, lledod brych, corgimychiaid, berdys, cathod môr, morfrithyllod, lledod chwith, corbenwaig, styrsiynod, ysgretennod, morgathod pigog, torbytiaid, gwyniaid y môr.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen 6 - 10 wythnos oed, cig dafad, porc, cig llo.
Dofednod - Capylltiaid, cyw iâr, cyw hwyaden, colomennod dof a gwyllt, cywennod a'u wyau, tyrcwn, adar hela, er nad ydynt bellach yn eu tymor llawn.
Helgig - Grugieir, ysgyfarnogod, petris, ffesantod, giachod, cyffylogod.
Llysiau - Betys, brocoli (piws a gwyn), ysgewyll, bresych, moron, seleri, gorthyfail, berwr, ciwcymbr (gorfod), endif, ffa coch, letys, pannas, tatws, betys crych, sbigoglys, maip, amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Afalau (euraidd a phipinau Iseldirol), grawnwin, afalau tindwll, cnau, orennau, gellyg, cnau Ffrengig, ffrwythau wedi sychu (oddi tramor), fel almwnau a resins, eirin Ffrengig a Sbaenaidd, eirin sych, ffigys, dêts, ffrwythau siwgr.


MAWRTH

Pysgod - Barfogiaid, lledod bannog, carpiaid, crancod, siacrod cochion, brwyniaid, llyswennod, lledod, hadogiaid, penwaig, lampreiod, cimychiaid, cregyn gleision, wystrys, draenogiaid, penhwyaid, lledod brych, corgimychiaid, berdys, cathod môr, morfrithyllod, lledod chwith, corbenwaig, styrsiynod, ysgretennod, morgathod pigog, torbytiaid, gwyniaid y môr.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen 6 - 10 wythnos oed, cig dafad, porc, cig llo.
Dofednod - Capylltiaid, cyw i'r, cyw hwyaden, colomennod dof a gwyllt, cywennod a"u wyau, tyrcwn, adar hela, er nad ydynt bellach yn eu tymor llawn.
Helgig - Grugieir, ysgyfarnogod, petris, ffesantod, giachod, cyffylogod.
Llysiau - Betys, brocoli (piws a gwyn), ysgewyll, bresych, moron, seleri, gorthyfail, berwr, ciwcymbr (gorfod), endif, ffa coch, letys, pannas, tatws, betys crych, môr-fresych, sbigoglys, maip, - amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Afalau (euraidd a phipinau Iseldirol), grawnwin, afalau tindwll, cnau, orennau, gellyg (Bon Chretien), cnau Ffrengig, ffrwythau wedi sychu (oddi tramor), fel almwnau a resins; eirin Ffrengig a Sbaenaidd; eirin sych, ffigys, dêts, ffrwythau siwgr.


EBRILL

Pysgod
- Lledod bannog, carpiaid, cocos, crancod, banwesau, lledod, honosiaid, cimychiaid, hyrddiaid coch a llwyd, cregyn gleision, wystrys, draenogiaid, corgimychiaid, eogiaid (ond braidd yn brin ac yn ddrud), gwangod, berdys, cathod môr, morfrithyllod, lledod chwith, ysgretennod, torbytiaid, gwyniaid y môr.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen, cig dafad, cig llo.
Dofednod - Cyw iâr, cyw hwyaden, ffowls, lefrod, colomennod, cywennod, cwningod.
Helgig - Ysgyfarnogod.
Llysiau - Brocoli, seleri, letys, nionod ifanc, pannas, rhuddygl, salad bach, môr-fresych, sbigoglys, ysgewyll, - amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Afalau, cnau, gellyg, ceirios gorfod, h.y. ar gyfer tartennau, riwbob, ffrwythau wedi sychu, ffrwythau siwgr.


MAI

Pysgod
- Carpiaid, cochgangod, crancod, siacrod cochion, banwesau, penwaig, cimychiaid, mecryll, hyrddiaid coch a llwyd, corgimychiaid, eogiaid, gwangod, morfrithyllod, lledod chwith, brithyllod, torbytiaid.
Cigoedd - cig eidion, cig oen, cig dafad, cig llo.
Dofednod - Cyw iâr, cyw hwyaden, ffowls, glaswyddau, lefrod, cywennod, cwningod.
Llysiau - Asbaragws, ffa, bresych cynnar, moron, blodfresych, berwr, ciwcymbr, letys, pys, tatws cynnar, saladau, môr-fresych, amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Afalau, bricyll gwyrdd, ceirios, cyrens ar gyfer tartennau, eirin Mair, melonau, gellyg, riwbob, mefus.


MEHEFIN

Pysgod
- Carpiaid, siacrod cochion, penwaig, cimychiaid, mecryll, hyrddiaid, penhwyaid, corgimychiaid, eogiaid, lledod chwith, ysgretennod, brithyllod, torbytiaid.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen, cig dafad, cig llo, cig bwch carw.
Dofednod - Cyw iâr, cyw hwyaden, ffowls, glaswyddau, lefrod, cwtiaid, cywennod, cwningod, cywennod tyrcwn, tinwennod.
Llysiau - Glôb-artisiog, asbaragws, ffa, bresych, moron, ciwcymbr, letys, nionod, pannas, pys, tatws, rhuddygl, salad bach, môr-fresych, sbigoglys, - amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Bricyll, ceirios, cyrens, eirin Mair, melonau, nectarinau, eirin gwlanog, gellyg, afalau pîn, mafon, riwbob, mefus.


GORFFENNAF

Pysgod - Carpiaid, siacrod cochion, banwesau, lledod, hadogiaid, penwaig, cimychiaid, mecryll, hyrddiaid, penhwyaid, lledod brych, corgimychiaid, eogiaid, berdys, lledod chwith, styrsiynod, ysgretennod, morgathod pigog.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen, cig dafad, cig llo, cig bwch carw.
Dofednod - Cyw iâr, cyw hwyaden, ffowls, glaswyddau, lefrod, cwtiaid, cywennod, cwningod, tyrcwn ifanc, tinwennod, hwyaid gwyllt (ifanc).
Llysiau - Glôb-artisiog, asbaragws, ffa, bresych, moron, blodfresych, seleri, berwr, endif, letys, madarch, nionod, pys, rhuddygl, salad bach, môr-fresych, ysgewyll, maip, pwmpenni, - amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Bricyll, ceirios, cyrens, ffigys, eirin Mair, melonau, nectarinau, gellyg, afalau pîn, eirin, mafon, mefus, cnau Ffrengig pan fo'r cynhaeaf ar ei anterth, ac wedi'u piclo.


AWST

Pysgod - Lledod bannog, carpiaid, cochgangod, siacrod cochion, crancod, banwesau, llyswennod, lledod, llymrîaid, penwaig, cimychiaid, hyrddiaid, penhwyaid, corgimychiaid, eogiaid, berdys, cathod môr, lledod chwith, styrsiynod, morgathod pigog, brithyllod, torbytiaid.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen, cig dafad, cig llo, cig bwch carw.
Dofednod - Cyw iâr, cyw hwyaden, ffowls, glaswyddau, colomennod, cwtiaid, cywennod, cwningod, tyrcwn ifanc, tinwennod, hwyaid gwyllt.
Helgig - Lefrod, grugieir, grugieir duon.
Llysiau - Glôb-artisiog, asbaragws, ffa, moron, bresych, blodfresych, seleri, berwr, endif, letys, madarch, nionod, pys, tatws, rhuddygl, môr-fresych, salad bach, ysgewyll, maip, amrywiol berlysiau'r gegin, pwmpenni.
Ffrwythau - Cyrens, ffigys, cnau cyll, eirin Mair, grawnwin, melonau, mwyar Mair, nectarinau, eirin gwlanog, afalau pîn, eirin, mafon, cnau Ffrengig.


MEDI

Pysgod - Lledod bannog, carpiaid, penfreision, llyswennod, lledod, cimychiaid, hyrddiaid, wystrys, lledod brych, corgimychiaid, cathod môr, lledod chwith, torbytiaid, gwyniaid y môr, silod mân.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen, cig dafad, porc, cig llo.
Dofednod - Cyw iâr, hwyaid, ffowls, gwyddau, ehedyddion, colomennod, cywennod, cwningod, corhwyaid, tyrcwn.
Helgig - Grugieir duon, cig bwch carw, grugieir, ysgyfarnogod, petris, ffesantod.
Llysiau - Glôb-artisiog, asbaragws, ffa, bresych, moron, seleri, letys, madarch, nionod, pys, tatws, salad, môr-fresych, ysgewyll, tomatos, maip, pwmpenni, - amrywiol berlysiau.
Ffrwythau
- Eirin gwyllt, eirin hirion, ffigys, cnau cyll, grawnwin, melonau, ceirios duon, mwyar Mair, nectarinau, eirin gwlanog, gellyg, eirin, afalau cwins, cnau Ffrengig.


HYDREF

Pysgod - Barfogiaid, lledod bannog, penfreision, crancod, llyswennod, lledod, symlynnod, hadogiaid, cimychiaid, hyrddiaid, wystrys, lledod brych, corgimychiaid, cathod môr, lledod chwith, ysgretennod, torbytiaid, gwyniaid y môr.
Cigoedd - Cig eidion, cig dafad, porc, cig llo, cig carw.
Dofednod - Cyw iâr, ffowls, gwyddau, ehedyddion, colomennod, cywennod, cwningod, corhwyaid, tyrcwn, chwiwellau, hwyaid gwyllt.
Helgig - Grugieir duon, grugieir, ysgyfarnogod, petris, ffesantod, giachod, cyffylogod, cig ewig.
Llysiau - Glôb-artisiog, betys, bresych, blodfresych, moron, seleri, letys, madarch, nionod, tatws, ysgewyll, tomatos, maip, pwmpenni, amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Afalau, eirin gwyllt du a gwyn, eirin hirion, ffigys, cnau cyll, grawnwin, gellyg, afalau cwins, cnau Ffrengig.


TACHWEDD

Pysgod - Lledod bannog, carpiaid, penfreision, crancod, llyswennod, symlynnod, hadogiaid, wystrys, penhwyaid, lledod chwith, ysgretennod, torbytiaid, gwyniaid y môr.
Cigoedd - Cig eidion, cig dafad, cig llo, cig ewig.
Dofednod - Cyw iâr, ffowls, gwyddau, ehedyddion, colomennod, cywennod, cwningod, corhwyaid, tyrcwn, chwiwellau, hwyaid gwyllt.
Llysiau - Betys, bresych, moron, seleri, letys, ciwcymbr hwyr, nionod, tatws, salad, sbigoglys, ysgewyll, - amrywiol berlysiau.
Ffrwythau - Afalau, eirin gwyllt, cnau castan, cnau cyll, grawnwin, gellyg, cnau Ffrengig.


RHAGFYR

Pysgod
- Barfogiaid, lledod bannog, carpiaid, penfreision, crancod, llyswennod, brwyniaid, symlynnod, hadogiaid, penwaig, cimychiaid, wystrys, draenogiaid, penhwyaid, berdys, cathod môr, corbenwaig, lledod chwith, ysgretennod, morgathod pigog, torbytiaid, gwyniaid y môr.
Cigoedd - Cig eidion, cig oen 6 - 10 wythnos oed, cig dafad, porc, cig carw.
Dofednod - Capylltiaid, cyw iâr, ffowls, gwyddau, colomennod, cywennod, cwningod, corhwyaid, tyrcwn, chwiwellau, hwyaid gwyllt.
Helgig - Ysgyfarnogod, petris, ffesantod, giachod, cyffylogod.
Llysiau - Brocoli, bresych, moron, seleri, cennin, nionod, tatws, pannas, bresych cochion, maip, sbigoglys y gaeaf.
Ffrwythau - Afalau, cnau castan, cnau cyll, grawnwin, afalau tindwll, orennau, gellyg, cnau Ffrengig, ffrwythau wedi sychu, fel almwnau a resins, ffigys, dêts, ac ati, ffrwythau siwgr.

News

Strange But True

  • list arrowWhat did Victoria do first

    after her coronation in 1837?  Have a parliamentary meeting?  Have tea with all the royal dignitaries?  No - she gave her dog, Dash, a bath.

     

Historical Handy Hints

Recipes