Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Achos lladrad yr hwyaid

The Duck ThiefCA2 and CA3

Cliciwch yma i ddarllen y treial

Mae'r treial yma ar ffurf drama yn defnyddio system sain ein llys. Daeth yr holl fanylion, gan gynnwys llawer o'r hyn a ddywedwyd yn y llys, o adroddiad ar y treial a gyhoeddwyd yn yr Hereford Times ar 13eg Ionawr 1866.

Beth am roi cynnig ar ail-greu'r treial yma yn yr ystafell ddosbarth? (Mae'n cymryd rhyw 20 munud i'w ddarllen yn uchel). Os ydych chi'n bwriadu ymweld â ni, fe allech chi actio yn ein llys fel rhan o'ch gweithgareddau.

Mae tynged William o 6 mis o lafur caled yn adlewyrchu'r dedfrydau llym am ladrata yn y dyddiau hynny. Byddai wedi cael ei anfon i garchar Llanandras (lle mae ysgol John Beddoes yn sefyll heddiw). Roedd gan y carchar enw drwg iawn oherwydd ei gyflwr, ac mae'n bosib y byddai ei fywyd llym o lafur caled wedi cynnwys torri cerrig a'r cranc (sef bocs â handlen roedd yn rhaid ei throi nifer benodol o weithiau dros gyfnod penodol, neu fe fyddai cosb yn dilyn)... a hynny am ladrata hwyaid.

Crank    stone-breaking sink

 

Cranc a sinc i dorri cerrig o Garchar Biwmares

 

Gwelwch hefyd

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowStage strangeness

    The Victorian actress Sarah Bernhardt used to sleep in a coffin because she said it helped her to understand the tragic roles she had to play.

     

Historical Handy Hints

Recipes