Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Achos lladrad yr hwyaid

The Duck ThiefCA2 and CA3

Cliciwch yma i ddarllen y treial

Mae'r treial yma ar ffurf drama yn defnyddio system sain ein llys. Daeth yr holl fanylion, gan gynnwys llawer o'r hyn a ddywedwyd yn y llys, o adroddiad ar y treial a gyhoeddwyd yn yr Hereford Times ar 13eg Ionawr 1866.

Beth am roi cynnig ar ail-greu'r treial yma yn yr ystafell ddosbarth? (Mae'n cymryd rhyw 20 munud i'w ddarllen yn uchel). Os ydych chi'n bwriadu ymweld â ni, fe allech chi actio yn ein llys fel rhan o'ch gweithgareddau.

Mae tynged William o 6 mis o lafur caled yn adlewyrchu'r dedfrydau llym am ladrata yn y dyddiau hynny. Byddai wedi cael ei anfon i garchar Llanandras (lle mae ysgol John Beddoes yn sefyll heddiw). Roedd gan y carchar enw drwg iawn oherwydd ei gyflwr, ac mae'n bosib y byddai ei fywyd llym o lafur caled wedi cynnwys torri cerrig a'r cranc (sef bocs â handlen roedd yn rhaid ei throi nifer benodol o weithiau dros gyfnod penodol, neu fe fyddai cosb yn dilyn)... a hynny am ladrata hwyaid.

Crank    stone-breaking sink

 

Cranc a sinc i dorri cerrig o Garchar Biwmares

 

Gwelwch hefyd

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowHow did Victorians try out a new invention?

    Test it on the servants of course! That's what happened in 1860 at The Judge's Lodging, when gas lighting was put into the basement and not the Judge's rooms. They wanted to see if they got sick from the fumes. The servants were fine - that's why we got the lights working again.

Historical Handy Hints

Recipes